Kartično poslovanje

Podaci On-line trgovine:

FRIGOSAN D.O.O.

  • MBS 2648202 Upisan kod trgovačkog suda u Rijeci
  • OIB 97154906548
  • Obitelji Duiz 2
  • HR-51000 Rijeka
  • T./F. 051 322-587
  • Navedene cijene su informativnog karaktera i podložne su promjeni bez prethodne najave. Cijene proizvoda i usluga za sve načine plaćanja možete dobiti u obliku ponude upitom na neki od naših kontakata.
  • Uvjeti poslovanja

Prihvat kartica
Jamstvo sigurne On-line kupovine
U nastavku unesite ukupni iznos s ponude i obavezno broj ponude za ponuđenu robu i uslugu. Po unosu kliknite na 'Nastavi s plaćanjem' kako bi prešli na slijedeći korak.