Mogući kvarovi plamenika i njihovo otklanjanje

Mogući kvarovi plamenika i njihovo otklanjanje

Smetnja: Plamenik se ne može uključiti u pogon

Mogući uzrok - Zahvat

Blokiran uređaj (vidi signalnu lampicu na automatici) – Deblokirati automatiku pritiskom na gumb

Otvoreni kontakti na termostatima (presostatima) toplinskog agregata – Podesiti termostate na pogonsku temperaturu medija. Eventualno neispravan termostat zamijeniti novim.

Automatika ne dobiva napon – Kontrolirati sklopku za upuštanje plamenika s osiguračem i vod od sklopke do automatike.

Automatika u kvaru (ommetrom provjeriti strujne krugove automatike između dovoda faze u automatiku s jedne strane i priključka za elektromotor odnosno transformator s druge strane) – Zamijeniti automatiku.

Fotootpor u startu osvjetljen ili neispravan (uključuje se samo elektromotor) – Zamračiti fotootpor odnosno zamjeniti ga novim.

Transformator i elektromotor ne dobivaju napon – Kontrlirati vodove od automatike do transformatora i elektromotora.

Transformator i elektromotor u kvaru – Zamjeniti ih novim.Smetnja: Automatika dobiva napon, ali se elektromotor ne pokreće

Mogući uzrok - Zahvat

Mehanička greška (rukom provjeriti da li se ventilatorsko kolo slobodno okreće) – Ustanoviti uzrok zapinjanja osovine i ukloniti smetnju

Automatika u kvaru (ommetrom provjeriti strujni krug automatike između dovoda faze u automatiku i priključka za elektromotor) – Zamjeniti automatiku

Elektromotor ne dobiva napon – Kontrolirati vod od automatike do elektromotora

Elektromotor u kvaru – Zamjeniti ga novimSmetnja: Automatika dobiva napon, ali na elektrodama nema električne iskre

Mogući uzrok - Zahvat

Neispravan položaj elektroda – Podesiti elektrode na propisan razmak i učvrstiti ih

Prljave elektrode – Očistiti elektrode

Automatika u kvaru (ommetrom provjeriti strujni krug automatike između dovoda faze u automatiku i priključka za transformator) – Zamjeniti je novom

Transformator ne dobiva napon – Kontrolirati vod od automatike do transformatoraSmetnja: Plamen se ustartu uspostavlja ali nakon isteka sigurnosnog vremena automatika blokira

Mogući uzrok - Zahvat

Prljavi fotootpor – Očistiti fotootpor

Fotootpor ne „vidi“ plamen – Provjeriti položaj fotootpora

Fotootpor u kvaru – Zamjeniti ga novim

Automatika u kvaru – Zamjeniti ga novimSmetnja: Na sapnici izlazi gorivo, ali se ono ne pali usprkos električnoj iskri

Mogući uzrok - Zahvat

Elektrode su preblizu ili predaleko od uljnog konusa – Elektrode postaviti u ispravan položaj

Loše podešen uređaj za miješanje goriva sa zrakom (disk, plamena cijev) – Podesiti uređaj za miješanje i prilagoditi količinu zraka kapacitetu plamenika

Voda u ulju – Ispustiti ili iscrpsti vodu iz rezervoara. Kao privremeni zahvat može se dići usisni vod u spremniku.Smetnja: Usprkos normalnom startu plamenika na sapnici nema goriva

Mogući uzrok - Zahvat

Nema goriva u spremniku – Napuniti rezervoar

Zatvoren ručni ventil na instalaciji za gorivo – Otvoriti ventile

Oštećena spojka između motora i crpke – Zamjeniti spojku

Magnetski ventil ne dobiva napon – Provjeriti priključke i vod od automatike do magentskog ventila

Neispravan magnetski ventil
– Zamjeniti ga novim

Pogrešno spojeni priključci na crpki – Ispravno spojiti dovod i povrat ulja

Prljav uljni filter ispred crpke – Očistiti filter

Začepljena sapnica – Očistiti sapnicuSmetnja: Povrat plamena pri startu plamenika

Mogući uzrok - Zahvat

Kasno paljenje smjese zbog lošeg položaja elektroda – Podesiti elektrode

Povećan otpor kotla zbog zatvorene zaklopke na dimnjaku ili zbog uprljanih dimovodnih kanala – Otvoriti zaklopku odnosno očistiti kanale

Prevelik protok goriva – Protok goriva prilagoditi kapacitetu kotla

Nedovoljni tlak zraka ispred diska
– Podesiti položaj diskaSmetnja: Loše izgaranje

Mogući uzrok - Zahvat

Neispravno podešena količina zraka – Regulirati zrak na tlačnoj i usisnoj strani

Nedovoljno zraka u prostoriji (kotlovnici) – Provjetriti prostoriju

Prljava ili oštećena sapnica – Očistiti ili zamjeniti sapnicu

Gorivo kaplje između sapnice i nosača sapnice – Sapnicu pritegnuti ili je zamjeniti novom, ako je oštećena dosjedna površina. Kontrolirati i dosjednu površinu nosača sapnice.

Gorivo prska po disku ili plamenoj cijevi – Smanjiti razmak sapnice i diska ili eventualno odabrati sapnicu s manjim kutom rasprskivanjaSmetnja: Plamenik bučno radi

Mogući uzrok – Zahvat

Istrošeni ležaji elektromotora – Zamjeniti elektromotor

Nedovoljno pričvršćeno ili neizbalansirano ventilatorsko kolo – Kolo stegnuti ili zamjeniti ga novim

Loše montirana ili oštećena spojka između motora i crpke – Kontrolirati spojku odnosno zamjeniti je novomSmetnja: Crpka radi s pretjeranim šumom

Mogući uzrok – Zahvat

Zračni mjehuri u usisnom vodu - Usisni vod dobro zabrtviti i odzračiti

Istrošena crpka – Zamjeniti je novom

Crpka radi s previsokim vakuumom – Očistiti filter u instalaciji za gorivo. Provjeriti da li su ventili na instalaciji potpuno otvoreni. Provjeriti da nije prevelika visina usisavanja odnosno duljina usisnog voda. Ako treba, očistiti dio instalacije za gorivo.Smetnja: Previsoka temperatura dimnih plinova

Mogući uzrok – Zahvat

Prevelik protok goriva – Smanjiti protok goriva

Začađen toplinski agregat – Očistiti dimovodne kanale agregata

Oštećena šamotna obloga – Popraviti obloguSmetnja: Preniska temperatura dimnih plinova

Mogući uzrok – Zahvat

Premali protok goriva – Povećati protok goriva

Obavezni poslovi održavanja uljnog plamenika

  • Redovno kontrolirajte čistoću elektroda, fotoćelije, dovodnih uljnih vodova, filtra za ulje, filtra ispred uljne crpke kao i prohodnost sapnice za gorivo
  • Barem jednom godišnje temeljito očistite sve elemente, a pogotovo ventilator, uljne vodove i slično te pozovite servisera da regulira kvalitetu izgaranja
  • Pri punjenju goriva u spremnik najbolje je isključiti plamenik i tek nakon dva sata ponovno ga uključiti
  • Dok su izvan pogona plamenik i ostali instrumenti moraju biti zaštićeni od prašine i ostalih nečistoća
  • U plamenik ulazi i zrak i kotlovnice, a ako u njemu ima nečistoća one će se taložiti na rotor ventilatora koji će tako otežati, padat će mu broj okretaja, a samim tim i količina zraka što će narušiti odnos gorivo-zrak pa sagorijevanje neće biti potpuno (kao i stupanj iskoristivosti). Kotlovnica mora uvijek biti čista i kotao s plamenikom ne smije biti u radionici, garaži ili sličnoj prostoriji gdje ima prašine ili nečistoća u zraku.