Grijanje na pelete

Peleti su drvena prerađevina dobivena iz prosušenog drvenog otpada ili piljevine. Peleti se stvaraju pod komprimiranim tlakom i povišenom temperaturu prilikom čemu se lijepe i zadržavaju oblik valjka debljine cca 8mm duljine 2-3 cm.

Koje vrste peći na pelete postoje?

Postoje toplozračne i toplovodne peći na pelete. Toplozračne peći su u pravilu manjih snaga, samostojeće i namjenjene zagrijavanju prostora u kojem se nalaze. Toplovodne peći na pelete se spajaju na sustav centralnog grijanja pa su većih nazivnih snaga.

Treba li peć na pelete dimnjak?

Svaka peć na pelete se spaja na odgovarajući dimnjak sa propisanim potlakom deklariranim u tehničkim uputama. Prije kupovine peći na pelete potrebno je izvršiti pregled dimnjaka sa ovlaštenim koncensionarom. 

Grijanje na pelete

Plamenik na pelete greške u radu

Centrometalov plamenik na pelete CPPL najprodavaniji pelet plamenik na domaćem tržištu najčešće ugrađivan u kombinirani kotao EKO-CK P, EKO-CKB P i CentroPlus kotao sa dva ložišta. Plamenik se sastoji od osnovnih elemenata: upaljač (grijač), plamena glava, rešetka na kojoj se skupljaju peleti,…

Grijanje na pelete

Grijanje biomasom - najjeftinije grijanje

Grijanje biomasom ujedno i novitet na domaćem tržištu i najjeftiniji oblik grijanja. Ukoliko imalo znamo da Hrvatska raspolaže sa velikim količinama biomase (sječke, koštica od voćki i maslina, ostaci kukuruza) trebamo postati svjesni da je potencijalno ogrijevno gorivo svuda oko nas. S obzirom da…

Grijanje na pelete

Cijene peleta i Gdje kupiti pelete

Neizbježna pitanja protekle godine su koja je cijena peleta i gdje kupiti pelete? Sve veći broj kućanstava ima sustav centralnog grijanja koje kao gorivo koristi drvene pelete. Kako ne postoji jedinstvena cijena ovih malih drvenih prerađevina i kako efikasnost gorenja uvelike ovisi o kvaliteti…

Grijanje na pelete

Kamini na pelete: Zašto odabrati?

Što su peleti? Peleti su biogorivo koje se koristi za dobivanje toplinske energije. Peleti spadaju u obnovljive izvore energije što znači da su ekološki veoma prihvatljivo gorivo. 2 kg peleta = 1 litra lož ulja1,85 kg peleta = 1m3 zemnog plina650kg peleta zauzima 1m3 prostora3m3 peleta = 1000…