Kategorija Vaillant eloBLOCK električni kotlovi za centralno grijanje

Ponuda i cijene Vaillant eloBLOCK/2 VE eBUS zidnih električnih kotlova (bojlera) za centralno grijanje na struju. U ponudi imamo uređaje snage 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24 i 28 kW spojivih na trofazni električni priključak. Uređaje je moguće kombinirati sa spremnicima za pripremu tople vode.