Ponuda i cijena ACV Smart Multi Energy inox bojlera kapaciteta od 200 do 800 litara spremnika u spremniku sa solarnim izmjenjivačem.