Centrometal kotlovi za centralno grijanje

Ponuda i cijene Centrometal kotlova za centralno grijanje na drva, pelete i struju. Centrometal danas zapošljava preko 200 djelatnika. U proizvodnji stavlja naglasak na kvalitativnu izvrsnost svojih proizvoda. Centrometal garantira ravnomjeran omjer kvalitete i cijene proizvoda vodeći računa na prihvatljive uvjete za okoliš.