Kotlovi na pirolizu Centrometal

Katalog i cjenik Centrometal kotlova loženih drvima postupkom pirolize.