Viessmann Vitoligno 100-S kotlovi na pirolizu

Viessmann Vitoligno 100-S je kotao za grijanje na drva postupkom pirolize s nazivnim toplinskim učinom od 25 do 80 kW posebno povoljne cijene. Njegova velika komora za punjenje drvima garantira dugotrajno sagorijevanje i duge intervale nadopunjavanja. S prednje strane kroz velika vrata za nadopunjavanje Vitoligno 100-S jednostavno se nadopuni drvima.


Rastuća svijest o očuvanju okoliša vodi k sve većoj potražnji za uporabom obnovljivih izvora energije. Drvo, koje je prirodno gorivo, sagorijeva s vrlo malim udjelom CO2 i kod stalno rastućih troškova goriva nudi se kao zanimljiva alternativa drugim fosilnim gorivima.

U ložištu se drvo putem oduzimanja kisika ražari. Nastali drvni plinovi se pomoću usisnog ventilatora uvlače u komoru za izgaranje od silicij karbida i tamo se dodavanjem sekundarnog zraka čisto spaljuju na visokoj temepraturi.

Dobro iskorištenje drva

Piroliza omogućava visoki stupanj učinkovitosti pri niskim vrijednostima emisije. Velike grijaće površine uz koje protječe voda u kombinaciji s usisnim ventilatorom održavaju nisku temperaturu dimnih plinova i brinu o dobroj iskoristivosti goriva. Pregled prednosti:

  • Kotao na kruta goriva po principu pirolize, nazivni toplinski učin: 25 do 40 kW
  • Kotao od čelika za cjepanice do 50 cm
  • Dobra iskoristivost goriva kroz visoku učinkovitost i niske temperature dimnih plinova
  • Princip pirolize kroz visoko učinkoviti usisni ventilator
  • Ložište od silicij-karbida
  • Ručno podesive klapne za primarni i sekundarni zrak
  • Jednostavno rukovanje i brza montaža
  • Dugo izgaranje zbog velikog ložišta
  • Jednostavno punjenje od naprijed preko velikih vrata
  • Jednostavno čišćenje grijaćih površina i dugi intervali čišćenja

Primjer kompleta od 40 kW koji uključuje

1. Viessmann kotao Vitoligno 100-S 40 kW

2. Mali razdjelnik sa sigurnosnom grupom

3. Temičko osiguranje

4. Laddomat 21 - podizanje temperature povratnog voda

5. Viessmann Vitocell 100-E tip SVPA 950 L - 2 kom pufer

6. Viessmann Vitocell V-100 200 L tip CVA spremnik sanitarne vode

7. Viessmann pomoćni sklopnik

8. Viessmann troputni preklopni ventil


Za svu opremu Viessmann proizvođača osigurana je besplatna dostava na području cijele Hrvatske.