Grijanje biomasom - najjeftinije grijanje

Grijanje biomasom ujedno i novitet na domaćem tržištu i najjeftiniji oblik grijanja. Ukoliko imalo znamo da Hrvatska raspolaže sa velikim količinama biomase (sječke, koštica od voćki i maslina, ostaci kukuruza) trebamo postati svjesni da je potencijalno ogrijevno gorivo svuda oko nas.

S obzirom da je cijena takvog energenta vrlo niska zbog dostupnosti uz kvalitetnu obradu i pripremu za kotlove za biomasu dolazimo do najjeftinijeg oblika grijanja kada naravno potrošnja postoji. Da nebi sve navodili opisno opisati ćemo Vam dva slučaja prelaska grijanja sa lož ulja na biomasu odnosno pelet. Pelet je u većini slučajeva manje kvalitete nego što bi to trebalo biti da se kotlovi na pelete nebi morali toliko često i detaljno čistiti čime se povećava obim posla oko takvogf sustava i dolazi do pada efikasnosti.

Za početak napravimo kalkulaciju na objektu od cca 200 m2 sa godišnjom potrošnjom od 2000 L lož ulja za kojeg ćemo predstaviti dvije vrste rekonstrukcije:

1. Centrometalov kotao na pelete od 35 kW sa svim potrebnim prespajanjem, hidrauličnim akcijama oko cijevovoda, prepravkom dimnjače, električno spajanje i ovlašteno puštanje u rad

Procjena investicije 23.000,00 kn sa uključenim PDV-om

2. ACV-ov kotao na biomasu 35 kW sa svim potrebnim prespajanjem, hidrauličnim akcijama oko cijevovoda, prepravkom dimnjače, električno spajanje i ovlašteno puštanje u rad

Procjena investicije 33.500,00 kn sa uključenim PDV-om

Dosadašnje iskustvo pokazuje da kod ovakvog prelaska Centrometalov kotao godišnje potroši peleta u vrijednosti od 6.400 kn, a kotao na biomasu kojeg punimo osušenom košticom od masline 4.150 kn (napomenimo da bi cijena lož ulja bila 14.320 kn). Razlog manje potrošnje kod upotrebe koštica je 30% veća energetska vrijednost goriva i veća efikasnost sustava.

Primjenom PBZ-ovog zelenog kredita na 5 godina za realizaciju oba projekta dolazimo do slijedeće matematike:

1. Godišnji anuitet za nabavku Centrometalovog seta iznosi 5.382 kn ( 12 x 448,50 kn ) , a vrijednost potrebnog goriva je 6.400 kn

Ukupna godišnja potrošnja u prvih pet godina 11.782 kn; ušteda u odnosu na lož ulje 2.538 kn prvih pet godina na bazi trenutnih cijena na tržištu

2. Godišnji anuitet za nabavku ACV-ovog seta iznosi 7.488 kn ( 12 x 624 kn ) , a vrijednost potrebnog goriva je 4.150 kn

Ukupna godišnja potrošnja u prvih pet godina 11.638 kn; ušteda u odnosu na lož ulje 2.682 kn prvih pet godina na bazi trenutnih cijena na tržištu

Nakon otplate sustava u prvom slučaju potrebno je da za grijanje godišnje izdvojite 6.400 kn, a u drugom slučaju cijena koštanja grijanja biti će 4.150 kn (ušteda od 2.250 kn godišnje), odnosno ako promatramo europsko razdoblje investicije od 10 godina prednost upotrebe ACV-ovog kotla GE-P je za snagu od 35 kW ložem biomasom za 12.000 kn.

Jedna od praktičnih prednosti osim financijskog aspekta je do 4 puta manja potreba za čišćenjem sustava što zna biti velik faktor kod prilično zaposlenih osoba.

Nedavno ugrađen sustav od 60 kW na biomasu u prelasku ima bitnije uštede, a povrat investicije je u prvih godinu i pol pa je u takvim slučajevima bespotrebno trošiti previše riječi nego je potrebno pod hitno sustav učiniti energetski efikasnijim i prihvatljivijim i uštediti značajna sredstva na godišnjoj razini.

Da li će biti koštice od maslina i druge biomase?

Ono što veći broj korisnika zanima hoće li biomasa, pa i sam pelet biti dostupan na tržištu duže vremensko razdoblje i uz koju cijenu? Hoće! Svakim danom otvaraju se uz velike proizvođače i male peletirke i proizvđači različite biomase pa je predviđanje da će i kvaliteta proizvoda svakim danom biti sve bolja, a veća ponuda trebala bi dugotrajno držati cijenu stabilnom.