Centrometal CKS Unit 140 kW ugradnja postrojenja

Za naručitelja Županiju Primorsko-goransku u suradnji sa partnerom u građevinarstvu u Staroj Sušici izveli smo strojarske radove na izgradnji novog pogona za preradu voća. Sustav grijanja sastoji se od ogrjevnih tijela proizvođača Lipovica razvedenih po prostorima proizvodnog pogona. Kotlovnica je projektirana sa kotlom na pelete Centrometal CKS Unit snage 140 kW kojem uz standardni spremnik peleta koji se nalazi u objektu dovoljnu količinu osigurava vanjski silos. Optimalan i efikasan rad kotla osigurava akumulacijski spremnik od 3000 l koji predstavlja zadovoljavajuću inerciju.