Cijene peleta i Gdje kupiti pelete

Neizbježna pitanja protekle godine su koja je cijena peleta i gdje kupiti pelete?

Sve veći broj kućanstava ima sustav centralnog grijanja koje kao gorivo koristi drvene pelete. Kako ne postoji jedinstvena cijena ovih malih drvenih prerađevina i kako efikasnost gorenja uvelike ovisi o kvaliteti korištenog goriva sve veća važnost se pridaje nabavi dovoljne i kvalitetne količine peleta.

Ekspanziom drvnih peleta nastala su važna pitanja kao što je strukturiranje tržišta peleta, jamstvo poštenih uvjeta trgovanja, transparentnost i usporedivost za potrošača? I što je najvažnije, kako se globalno može poboljšati kvaliteta peleta. Odgovori su se počeli pojavljivati ​​stvaranjem europskog standarda za drvene pelete 2011. godine (EN 14961-2), a nekoliko godina kasnije međunarodnim standardom (ISO 17225-2).

Karakteristike koje bi peleti trebali imati su: promjer 6 mm, dužina: 30 mm, gustoća 1,15 kg/dm3, udio vode <10,0%, abrazija <2%, mehanička čvrstoća >97,5%, udio pepela na 815 C <0,5%, energetska vrijednost >18 MJ/kg.

Ispod ćete naći ažurirani popis domaćih proizvođača peleta koji su certificirani prema ENplus® shemi. Aktivni certifikat znači da je tvrtka u mogućnosti prodavati drvene pelete koristeći zaštitni znak ENplus®. Popis je preuzet sa službene stranice certifikatora i nikako ne predstavlja preporuku sa naše strane već samo informaciju koji domaći proizvođači zadovoljavaju navedenu normu.

HR 001Drvenjača d.d. – Pilana Mrkopalj51315 Mrkopalj
HR 002Moderator d.o.o53234 Udbina
HR 003Energy Pellets d.o.o.51300 Delnice
HR 004Mundus Viridis d.o.o.10345 Grabrić
HR 005Šišarka d.o.o.32270 Zupanja
HR 006Spačva d.d.32100 Vinkovci
HR 007PIN d.o.o.44324 Jasenovac
HR 009Drvenjača d.d.51322 Fužine
HR 010Pelet Grupa d.o.o.10000 Zagreb
HR 011Gamauf d.o.o34543 Poljana
HR 012CROGER d.o.o.10310 Ivanic Grad
HR 016Bjelin d.o.o. (TEHNO-DRVO d.o.o)47300 Ogulin
HR 017Finvest Corp d.d.51304 Gerovo
HR 018Viševica Energo Pelet d.o.o.53202 Perusic
HR 020Ciprijanović d.o.o.33515 Orahovička
HR 021Građevinski obrt ŠpelićHR-47240 Slunj
HR 022PILANA VRATA d.o.o.51322 Fužine
HR 023RST-Pellet d.o.o.51300 Delnice
HR 024Drvna Industrija Novoselec d.o.o10315 Novoselec
HR 025Heba d.o.o.KoprIvnica
HR 026PPS Galeković d.o.o10410 Mraclin


Pronašli ste dobu cijenu peleta i zadovoljni ste kvalitetom ili malim stupnjem pepela. Proizvodite kvalitetne pelete i želite ih plasirati na širem području tržišta. Podjelite Vaša iskustva s nama na našem Facebook profilu.