Podno grijanje Frigosan

Sa sigurnošću možemo reći da danas podno grijanje predstavlja najbolji i najkomforniji način grijanja. Kako bismo mogli odgovoriti na što veći broj Vaših zahtjeva pripremili smo kratki upitnik za izradu ponude. Ukoliko imate potrebu za nekom vrstom podnog grijanja molimo Vas prođite kroz kratku formu za izradu ponude Vašeg budućeg grijanja.


Osnovni podaci

Molimo Vas nekoliko osnovnih informacija kako bismo Vam mogli izraditi ponudu za podno grijanje, koje se odnose na lokaciju objekta i osnovne kontakt podatke

Termička svojstva objekta

Jednostavnim odabirom ponuđenih opcija odaberite osnovne informacije o svojstvima Vašeg objekta
Vrsta objekta 
Vrsta termoizolacije objekta 
Vrsta stolarije objekta 
Termoizolacija stropova 

Prostorije u objektu

U nastavku unesite prostorije koje želite grijati odabirom vrste i unosom površine. Ukoliko se prostorije ne nalaze na istoj etaži uz prostorije unesite broj etaže na kojoj se nalaze
Prostorije

Dodatne informacije

Dodatne informacije koje su nam korisne kod izrade ponude
Vrsta podnog grijanja za koju tražite ponudu