Centralno grijanje sa peći na drva

Pustili smo u pogon nadograđeni sustav centralnog grijanja sa peći na drva Viadrus U26 od 35 kW sa akumulacijskim spremnikom Centrometal CAS-B 800L.

Postojeći sustav sastojao se od podnog grijanja i CTC-ovog kombiniranog kotla na lož ulje.

Ušteda do 25%

Kako bi povećali efikasnost sustava najprije smo između kotla i grijaćeg tijela ugradili akumulacijski spremnik sa osiguranih 30 L po kW potrebne snage. Time omogućujemo peći da radi duži period uz manji broj paljenja. Kako je poznato da one postižu nazivnu efikasnost nakon 30-40 min rada omogućujemo kotlu da radi veći period uz nazivnu efikasnost. Na taj način postižemo povećani učin sustava grijanja i stvaramo uštedu energenta od 20-25%.

Viadrus U26 kotao na drva
Viadrus U26 kotao na drva

Viadrus U26

Slijedeći zahtjev naručitelja je bio omogućiti loženje krutim gorivom za što smo odabrali novu generaciju češkog proizvođača Viadrus serije U26 sa 5 članaka.

Prednosti ovog kotla su:

  • gotovo neograničen vijek trajanja člankastog tijela kotla
  • jedini kotao na kruta goriva koji zadovoljava sve ekološke norme EU
  • dugogodišnja provjerena konstrukcija
  • usavršena tehnologija za jednostavno korištenje i održavanje
  • mogućnost promjene učina promjenom članka