Dječji vrtić Drenova - klimatizacija

Nakon kratke stanke nekoliko gradskih projekata krenulo je u realizaciju.

Između ostalog u viskoj fazi nalazi se nadogradnja Dječjeg vrtića na Drenovi.

Prvu fazu klimatizacije prostora za boravak djece izvedenog ovog tjedna izveo je Frigosan, a druga faza očekuje se do kraja ove godine kada je i predviđen tehnički prijem ovog objekta.

Dječji vrtić Drenova Rijeka

Dječji vrtić na Drenovi pokriva šire područje Drenove s oko 8 500 stanovnika. Velike potrebe za smještajem djece u jaslice i vrtić upravo u ovom dijelu grada potaknule su projekt dogradnje i rekonstrukcije vrtića čime je na dvije etaže, odnosno na ukupno više od 1000 m2, dobiven novi prostor gdje mogu biti smještene 3 jasličke i 4 vrtićke grupe. Riječ je o najvećem riječkom dječjem vrtiću izvan gradskoga središta, a ovom dogradnjom i dobivenim kapacitetima u potpunosti su zadovoljene sve potrebe građana Drenove za smještajem djece u vrtiću.

Izvor: www.rijeka.hr