Peć na biomasu: pelet, drvnu sječku, koštice

Pustili smo u pogon peć na biomasu belgijskog proizvođača ACV nove generacije sa novitetom kontrole sekundarnog zraka i lambda sondom izlazu dimnih plinova. Za probu kotao smo ložili mješavinom peleta i koštica maslina prerađenih i osušenih u uljari sa dvostruko većom energetskom vrijednosti.

Novitet u odnosu na dosadašnje kotlove ACV-ove serije GE-P je ugrađen ventilator za kontrolu sekundarnog zraka i lambda sonda na izlazu dimnih plinova koja održava stupanj iskorištenja na visokom nivou bez obzira na promjenu sadržaja goriva održavajući dimne plinova u rasponu od 120 do 150 stupnjeva C.

Za one koji se nisu još susretali sa ovakvom vrstom peći riječ je kotlu koji je moguće ložiti na biomasu (pelet, drvna sječka, koštice,...) potpuno automatski uz minimalnu aktivnost punjenja silosa mase i prevetivnog čišćenja kotla. Konstrukcijsko rješenje kotla omogućava loženje kotla i drvima u gornjem segmentu tijela trokomorskog kotla. Na taj način slobodnim odabirom dobivamo maksimalni komfor loženja i drvima i biomasom kako bi što više snizili troškove grijanja objekta i zagrijavanja potrošne tople vode, a ipak zadržali visoki stupanj automatskog rada.

Biomasa dobivena od komine od maslina
Biomasa dobivena od komine od maslina

Stand by način rada

Vrlo zanimljiva mogućnost ovog kotla je u Stand-by modu koji omogućava održavanje žara putem biomase kako bi u vrijeme aktivacije kotla bilo moguće izvesti brzu potpalu i bio otpada, ali i drva po želji. Tako je moguće odraditi potpalu vašeg kotla potpuno automatski u vremenu kada više niste kod kuće ili primjerice nekoliko sati prije nego što dolazite doma. Naravno u sustavu intelignetnog upravljanja moguće je takvu radnju aktivirati i putem telefona, interneta ili Iphone-a.

Nekoliko osnovnih informacija o samom kotlu i biomasi

Kotao na biomasu

 • koristeći opći pojam "biomasa" naravno da se prije svega misli na pelet, ali treba istaći i mogućnost loženja sa košticama voća, opilcima iz drvoprerade, granuliranim ugljenom finoće do 25 mm itd.
 • prilikom korištenja navedenih goriva podrazumijeva se automatska kontrola glavnih parametara rada
 • u svim navedenim primjerima korištenja biomase zahtjeva se određen stupanj suhoće goriva
 • s druge strane, zahtjevi tržišta uvijek su okrenuti prema što većoj univerzalnosti goriva, tako da je ovaj kotao moguće ložiti i sa čvrstim gorivima, i tada je loženje ručno. Samo sagorijevanje se u ovoj situaciji odvija pod prinudnom promajom ventilatora, tako da je tkan u ovim uvjetima efikasniji nego njegovi predhodnici koji funkcioniraju po principu slobodne promaje
 • stupanj iskorištenja na pelet je preko 90 %
 • pri normalnim režimima temperatura dimnih plinova na izlazu je oko 120°C, a pri maksimalnim režimima je ispod 150°C. Svaka veličina GE P kotla posjeduje bakreni izmjenjivač za termičko osiguranje kao i klapnu za potpalu. Svi dijelovi vođenog dijela kotla izrađeni su od bešavnih cijevi i kotlovskih limova debljine 4 mm i više u zavisnosti od snage kotla
 • samo ložište napravljeno je od masivnih izolacijskih materijala i sivog lijeva
 • serija kotlova GE P proizvodi se u dvije izvedbe snage
  GE P 1 pokriva opseg snaga od 20 do 35 kW
  GE P 2 pokriva opseg snaga od 40 do 60 kW