Električne instalacije

Električna energija se od električne centrale preko nadzemnog voda ili zemaljskog kabla dovede u kuću. Od priključnog ormarića vodi glavni vod do brojila, a od brojila se razvode strujni krugovi. Za većinu instalacijskih radova, upotrebljavaju se trofazne instalacije (iznimka: pet-fazne instalacije za priključke s jakom strujom, kao što su npr. štednjaci).

Boje vodiča:

FAZA : CRNA-SMEĐA

NULA: PLAVA-SIVA

UZEMLJENJE: ZELENO ŽUTA

Ukoliko biste dodirnuli fazu, kroz tijelo bi vam potekla po život opasna struja. Osim za druge mjere, uzemljenje služi prije svega tome, da se takve nesreće ne dogode. Ukoliko je uređaj priključen na sigurnosnu utičnicu, struja poteče od faze prema nuli. Uzemljenje je preko odgovarajućih kontakata na utikaču i preko metalnih jezičaka na utičnici povezano s provodljivim dijelovima kućišta. Zbog toga kontakt pokvarene faze s dijelovima kućišta dovodi do kratkog spoja, koji isključi osigurač i prekine strujni krug. Naročito uređaji, priključeni plosnatim euro utikačem bez uzemljenja, moraju biti posebno izolirani.

Vodiči za fiksne instalacije uvijek imaju masivni bakreni unutarnji dio. Osigurači vodiča i njegov poprečni presjek moraju se poklopiti (npr. 16 amperski osigurači za 2,5 mm2 poprečni presjek vodiča). Način izrade vodiča ovisi o planiranoj upotrebi. Tako se podžbukni vodič ne smije postaviti slobodno ili na zapaljivi građevinski materijal. Nadalje, vodiči su različito fleksibilni i mogu pri pogrešnoj upotrebi puknuti. Svi kabeli, dozvoljeni za električne instalacije, imaju kratku oznaku, sastavljenu od slova i brojki. Slova označavaju tip kabla, a brojevi poprečni presjek faza. Tako npr. NYM-J 3x1,5 označava obloženi kabel s tri faze, od kojih svaka ima poprečni presjek 1,5 mm2, pri čemu je jedna faza uzemljenje, koje označava slovo J.

Zaštitu od nesreća nude osigurači i sigurnosni ulošci, zatim zaštitne sklopke (FI), koje, dođe li do kvara u strujnom krugu većeg od određene vrijednosti (mjereno u miliamperima), odmah prekinu strujni krug. Osigurače nikada ne smijete premošćivati ili krpati! Pridržavajte se načela, da instalacije u funkciji još uvijek nisu automatski sigurne, da je zbog pogrešnih vodiča djelovanje uređaja ometano, te da posljedično može doći čak i do požara.