Električni kotlovi za centralno grijanje

Električni kotlovi za centralno grijanje i indirektnu pripremu tople potrošne vode odlikuje bešuman rad i moderan dizajn čini ih prihvatljivim za ugradnju u bilo koji dio kuće ili stana, tim više što ne zahtijevaju ventilaciju ili dimnjak.

Korištenje modernih tehnologija izrade, kvalitetnih materijala gradnje, te provjerenih tehničkih rješenja koja uključuju i kontrolu postepenog upuštanja električnih grijača u rad, a sve zbog izbjegavanja strujnih udara u električnoj mreži, čine ove kotlove sigurnim i pouzdanim u radu.


VAILLANT eloBLOCK Električni zidni bojler za centralno grijanje

Vaillantovi električni uređaji za centralno grijanje pružaju suvremen način grijanja stanova i obiteljskih kuća. Rad ovih uređaja je sasvim automatiziran i gotovo nečujan. Uređaji su također u potpunosti opremljeni sa svim radnim i sigurnosnim elementima. Budući da je ovdje riječ o električnoj energiji, naravno da je rad ovih uređaja u potpunosti ekološki, da im za njihov rad nije potreban dimnjak te da ih je moguće montirati i u najmanje prostore jer ne koriste zrak za izgaranje. Zahvaljujući stupnjevitoj regulaciji snage, sam uređaj je moguće ograničiti na 1/3 odnosno na 2/3 pune snage što je naravno jako korisno u prijelaznim razdobljima. Za još veću udobnost uređaj je moguće kombinirati sa sobnim termostatom ili sa indirektno grijanim spremnikom.

Vaillant eloBLOCK u nekoliko riječi:

 • rad uređaja je sasvim automatiziran i gotovo nečujan
 • uređaj je opremljen sa svim radnim i sigurnosnim elementima
 • ekološki čist rad
 • nije potreban dimnjak
 • mogućnost povezivanja u kaskadu
 • jednostavno održavanje
 • moderan dizajn
 • mogućnost rada sa 1/3, 2/3 ili punom snagom
 • kombinacija sa sobnim termostatom calorMATIC
 • stupnjevita regulacija snage
 • za modele od 6 i 9 kW moguć monofazni priključak, za ostale modele neophodan je trofazni priključak
 • mogućnost povezivanja eloBLOCK-a sa indirektno grijanim spremnikom uz korištenje originalnog pribora


CENTROMETAL El-Cm Compact

Toplovodni elektro kotlovi El-Cm Compact proizvode se u širokom rasponu snaga, nazivnih toplinskih učina od 6, 9, 12, 15, 18, 21 i 24 kW. Predviđeni su za centralno grijanje manjih kuća ili stanova kao samostalni ili kao pomoćni izvor topline na električnu energiju.

Danas se sve više koriste i za zagrijavanje potrošne tople vode u akumulacijskim i solarnim bojlerima, spajanjem na cijevni izmjenjivač bojlera. Kotao El-Cm Compact, serijski je opremljen sa cirkulacijskom pumpom, ekspanzijskom posudom, sigurnosnim ventilom, sigurnosnim termostatom, tlačnom sklopkom, slavinom za punjenje i pražnjenje te digitalnom kotlovskom regulacijom.
Bešuman rad i moderan dizajn čini ih prihvatljivim za ugradnju u bilo koji dio kuće ili stana, tim više što ne zahtjevaju ventilaciju ili dimnjak. Korištenje modernih tehnologija izrade, kvalitetnih materijala gradnje, te provjerenih tehničkih rješenja koja uključuju i kontrolu postepenog upuštanja električnih grijača u rad, a sve zbog izbjegavanja strujnih udara u električnoj mreži, čine ove kotlove sigurnim i pouzdanim u radu. Proizvedeni su u skladu s normom ISO 9001/2000.

Karakteristike kotlova El-Cm Compact:

 • Toplovodni kotlovi predviđeni za grijanje na električnu energiju, nazivnog toplinskog učina 6, 9, 12, 15, 18, 21 i 24 kW.
 • Kotlovi El-Cm Compact su kao “kotlovnice” u malom, jer su im svi bitni dijelovi integrirani.
 • Ekološki su potpuno prihvatljivi.
 • Serijski se isporučuju sa ugrađenom cirkulacijskom pumpom, ekspanzijskom posudom, sigurnosnim ventilom, sigurnosnim termostatom, tlačnom sklopkom, slavinom za punjenje/pražnjenje te digitalnom kotlovskom regulacijom.
 • Regulacija s upravljačkom mikroprocesorskom elektronikom brine za siguran i bešuman rad kotla, postupno uključuje električne grijače od 0 - 100% snage čime smanjuje početni strujni udar na električnu mrežu i štiti električne grijače.
 • Bešuman rad, moderan dizajn i male dimenzije čine ih prihvatljivim za ugradnju u bilo koji dio kuće ili stana, tim više što ne zahtijevaju niti ventilaciju niti dimnjak.
 • Malih su težina te jednostavni za ugradnju i održavanje.
 • Kotao El-Cm Compact 6 kW moguće je priključiti i na jednofazni električni priključak.

TERMOSTROJ Termo Blok

Termo Blok je 100% učinkoviti električni kotao za centralno grijanje širokog raspona snaga (6 do 40 kW). Kotao je opremljen svim potrebnim radnim i sigurnosnim komponentama što omogućava jednostavnu primjenu uz visoki stupanj pouzdanosti.
Dodatnu pouzdanost osigurava automatski sustav zaštite od pojave zraka i pada napona. Modulacija snage kotla može biti ručna ili automatska (ako se koristi elektronska komandna ploča kao opcija).
Zbog svojih malih dimenzija, kombinacije izvoda sa gornje ili doljnje strane (nisu univerzalni), gotovo nečujnog rada i modernog dizajna kotao je moguće jednostavno uklopiti u životni prostor. Eletrični kotlovi Termo Blok ne zahtjevaju priključak na dimnjak i ne zahtjevaju dodatno održavanje čime ostvaruju dodatne prednosti u odnosu na druge izvore topline u sustavu centralnog grijanja (plin, kruto gorivo, lož ulje).
Kotao može biti korišten u otvorenim i zatvorenim sustavima centralnog grijanja, za podno i/ili radijatorsko grijanje. Priključenjem sobnog termostata (230V) ostvaruje se dodatna jednostavnost korištenja.
Opcije, poput elektronske komandne ploče sa vođenjem prema vanjskoj temperaturi ili kaskadnog limitatora snage, omogućavaju dodatne pogodnosti i ušede.
Kotlovi se isporučuju u bijeloj boji, druge boje se rade prema narudžbi.
Jamstvo na kotlove je 36 mjeseci.

Sastavni dijelovi

1. Priključak za polazni vod 10. Ekspanzijska posuda
2. Priključak za povratni vod 11. Cirkulacijska pumpa
3. Vanjski plašt kotla 12. Sigurnosni ventil na 2,5 bara
4. Rezervoar 13. Automatski odzračni lončić
5. Toplinska izolacija 14. Ventil za punjenje i pražnjenje
6. Električni grijači 15. Ventil za odzračivanje kotla
7. Kontrolna ploča 16. Sonda za kontrolu pojave zraka u kotlu
8. Uvodnice za el. priključak 17. Razdjeljnik
9. Sklopnici 18. FID sklopka

ACV ELEKTRIČNI KOTAO E-Tech

 • Električni kotao ovješen o zid, samo za grijanje. Po izboru proizvodnja tople sanitarne vode.
 • Raspoloživi u 5 modela, svaki sa podesivom snagom.
 • Snaga u rasponu od 4.2 kW do 36 kW.
 • Za sisteme podnog grijanja: Temperatura protoka može se ograničiti
 • Spreman za instaliranje: isporučuje se sa ekspanzionom posudom (10 litara), manometrom, sigurnosnim ventilom, prekidačem kod niskog pritiska vode, pumpom, automatskim zračnim ventilom.
 • Tijelo za grijanje izrađeno od varenog čelika i može se zamijeniti. Elementi za grijanje incoloy
 • Mijenjanje jačine ovisno o potrebama
 • Kontrolni sistem zaštićen prekidačem magnetskotoplinskog sistema.
 • Unaprijed umrežen za kontrolu prioriteta tople vode

PREDNOSTI ACV ELEKTRIČNIH KOTLOVA

- Jednostavno instaliranje: bez dimnajka, bez ventilacije i bez dovoda goriva
- Ne zahtijeva održavanje
- Također se može koristiti za proizvodnju tople vode
- Tihi rad
- Jednostavno spajanje na podno grijanje
- Suprotno električnom podnom grijanju, vodeni su sistemi multi-energijski kompatibilni (el.energija, plin, loživo ulje, pumpa za grijanje, solarni kolektori, itd.)