Kako podesiti klimu da grije

Nakon sezone hlađenja i mirovanja Vaše klime zatekla su Vas prohladna predvečerja i htjeli biste upaliti klimu da grije, a ona baš i neće. Da bi klima uređaj počeo grijati potrebno je daljinskim upravljačem podesiti režim rada da grije. Donosimo kratke upute za najčešće daljinske upravljače za podešavanje grijanja klima uređaja.

Uključivanje klima uređaja

Da bi podesili klimu da grije potrebno je pronaći daljinski upravljač, usmjeriti ga prema unutarnjoj jedinici klima uređaja kojeg želite aktivirati i pritisnuti tipku ON. Tada bi uređaj trebao početi otvarati usmjerivače zraka, prikazati neku vrstu signalizacije (zelena lampica, prikaz temperature ili sl.) i dati kratki zvučni signal. Ako se to nije dogodilo, provjerite da li su se prikazale oznake na daljinskom upravljaču i ako nisu promijenite dotrajale baterije sa novima, najčešće dvije baterije AAA.

Podešavanje klime da grije

Kada ste uključili klima uređaj tada na daljinskom upravljaču pronađite tipku za promjenu režima rada MODE. Usmjerite ponovo daljinski upravljač prema klima uređaju i pritiskom na tipku MODE mijenjajte režim rada dok se na upravljaču ne pojavi oznaka HEATING (najčešće SUNCE).

Mitsubishi daljinski upravljač klime
Mitsubishi daljinski upravljač klime

Potrebno vrijeme da klima krene grijati

Uređaj ste tada podesili na grijanje, u normalnim uvjetima rada podići će krilca i nakon 3-4 minuta zaštitnog perioda početi sa radom vanjske jedinice. Kada se steknu uvjeti za grijanje (kada je izmjenjivač topliji od sobne temperature) obično nakon dodatnih 5 min klima uređaj spušta krilca prema dole i počinje ispuhivati topao zrak.

Gree daljinski upravljač klime
Gree daljinski upravljač klime

Automatski režim rada

Tada je potrebno dodatno podesiti način rada klima uređaja u grijanju. Ako želimo maksimalnu ugodu brzinu ventilatora FAN namjestimo na automatski režim rada AUTO. Zadanu temperaturu postavimo tako da odaberemo 2-3 stupnja veću temperaturu od željene sa tipkama +/- ili GORE/DOLE s obzirom da uređaj temperaturu mijeri na unutarnjoj jedinici (ako želimo 22C postići u prostoru tada na upravljaču postavimo 24/25C).

Gree oznake daljinskog upravljača
Gree oznake daljinskog upravljača

Brzo zagrijavanje prostora

Ako pak želimo brzo zagrijati prostor tada namjestimo brzinu ventilatora FAN na najveću ili maksimalnu brzinu, a zadanu temperaturu postavimo jednaku kao u prethodnom koraku. Na ovaj način vanjska jedinica ide u brzu pripremu freona i u najkraćem roku uputiti će maksimalnu toplinu prema unutarnjoj jedinici koja će pri maksimalnoj brzini ventilatora istu dalje predati prostoru. Pri takvom režimu rada postoji mogućnost manje ugode i osjeta mlakog zraka koji izlazi iz klima uređaja što je normalan proces do potpunog zagrijavanja prostora. Nakon kojeg Vam savjetujemo da uređaj vratite na automatski način rada ventilatora FAN.

Mitsubishi uputstvo za korištenje

Gree uputstvo za korištenje