Kalorimetar - mjerenje toplinske energije

Poskupljenjem energenata iz mjeseca u mjesec pojačava se značaj uštede toplinske energije i pravilno očitavanje utroška toplinske energije. U tu svrhu na povrat i polaz pojedinih jedinica objekta ugrađuju se mjerači utroška toplinske energije ili kalorimetri. Oni u novije vrijeme mogu i mjeriti utošak i u režimu hlađenja za što je potrebno posebno naglasiti namjenu.

Ono što je bitno kod odabira vrste kalorimetra je uz namjenu (grijanje ili grijanje i hlađenje) provjeriti dimenziju cijevovda (npr. 3/4", 1" ili 5/4",..) i saznati nominalni protok recimo 2 m3/h što se može približno odrediti s protokom cirkulacijske crpke. Po tim informacijama pristupa se ugradnji kalorimetra tako što se na polaz ugradi sonda, a u povrat ultrazvučni mjerač. Po izmjerenom protoku i toplinskom gubitku kao razlici temperature dobija se utrošena energija.

Da bi ste mogli očitane kWh mogli pretočiti u kn potrebno je da sve grane koje sudjeluju u potrošnji na jednaki način imaju ugrađene mjerače. Ukupni potrošeni kWh sa svih mjerača odgovaraju ukupnoj potrošnji energenta u kunama (nafta, struja, plin,..). Omjeri pojedinačne potrošnje i ukupne u mjerenom razdoblju množe se sa potrošnjom izraženom u kunama.