Kamini na pelete: Zašto odabrati?

Što su peleti? Peleti su biogorivo koje se koristi za dobivanje toplinske energije. Peleti spadaju u obnovljive izvore energije što znači da su ekološki veoma prihvatljivo gorivo.

2 kg peleta = 1 litra lož ulja
1,85 kg peleta = 1m3 zemnog plina
650kg peleta zauzima 1m3 prostora
3m3 peleta = 1000 litara lož ulja
Potrošnja 1kg/h peleta = 5kW snage

Zašto peleti?

1. Pelet je prešani drvni ostatak vlažnosti manje od 10 % što mu daje visoku energetsku učinkovitost. Energetsku vrijednost peleta je oko 18 MJ/kg peleta (5 kW/h).

2. Automatika sagorjevanja u pećima i kotlovima na pelet stavlja pelete u isti rang sa loživnim uljem i plinom. Peći se automatski pale i gase, postižu i održavanju temperaturu koju im se zada, te imaju automatsko doziranje. To im daje prednost pred grijanjem na drva ili drveni briket.

3. Spadaju u obnovljive izvore energije te se rade od drvnog ostatka koji se nekad deponirao, a danas mu se daje dodana vrijednost u obliku peleta kao gotovog proizvoda.

4. CO2 neutralan

5. Cijena je u usporedbi sa ostalim energentima za koje postoji automatika doziranja i sagorjevanja najniža!Kamini na pelete

Zašto odabrati kamin na pelete?

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i podešavanje.

Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg). Potrošnja peleta na najvećoj snazi je je oko 2,6 kg/sat, znači u kunama oko 5 - 6 kuna/sat. Cijena peleta ne ovisi o cijeni nafte i plina, znači na eventulano povećanje cijene nafte i plina na svjetskom tržištu neće povećati cijenu pelete zato što su peleti proizvod iz lokalnih resursa, naših šuma i proizvode se u Hrvatskoj.

Sobni kamini na pelete izrađeni su po najvišim Europskim standardima što se tiče kvalitete, funkcionalnosti, odabira materijala i elektronskih komponenti. I proizvodi koji se proizvode za europsko tržište prodaju se u Hrvatskoj. Uz pravilnu upotrebu i održavanje u smislu potrebnog čišćenja kamina i dimnjaka svi proizvođači garantiraju dugogodišnju koristivost.


Kamini imaju regulaciju na samom kaminu i zavisno od proizvođača isporučuju se i daljinski upravljači. Regulacije imaju dnevnu ili tjednu programiranost te regulaciju snage do pet razina. Kamini nekih proizvođača odlikuju se i raznim inovativnim rješeninjima koja povećavaju iskoristivost samog kamina te i zašitu komponenti u samom radu.


Kamini se proizvode u nekoliko modela raspoređenih po energetskoj snazi od 6 – 16 kW, uz bogatu serijsku opremu. Kod kupovine kamina na pelete obratite pozornost na iskoristivost kamina, da li se isporučuje daljinski upravljač, da li ima funkciju samočišćenja i kakav sistem samočišćenja te da li utječe na karakteristitke samog kamina. Cijenu kamina definira i vizualni izgled kamina, materijali oplate i boja.

Kamini mogu biti opremljeni ventilirajućim ispustima kojima možemo distribuirati topli zrak u ostale prostorije ili toplinskim izmjenjivačem za zagrijavanje kotlovske vode za grijanje radijatora. U slučaju s izmjenjivačem kamini su najčepče opremljeni i pumpom te ekspanzionom posudom, takva izvedba znatno povisuje cijenu kamina, ali na tržištu je najtraženija.

Svi proizvođači kamina na pelete u ponudi imaju i ugradbeni kamin na pelete, uložak dolazi s spremnikom za pelete, također potpuno automatiziran i s daljinskim upravljačem.