Podno grijanje prednosti

Moderna podna grijanja sa toplovodnim cijevima šire jednu komfornu i ugodnu toplinu i sigurno su djelotvorniji protiv alergije od kućne prašine. Navodimo prednosti podnog grijanja.

Zdrava klima u prostorijama stana

Sa podnim grijanjem se uzročnicima alergije, kućnim česticama prašine i pljesnivim gljivicama, uzima osnovno sredstvo za život. Prostorije koje griju pomoću podnog grijanja sa toplovodnim cijevima uzrokuju znatno manje alergije. Zbog niske temperature površine poda znatno se smanjuju konvekcije zraka i vrtloga prašine. Podno grijanje sa toplovodnim cijevima ima još jedan daljnji zdravstveni aspekt, podjela temperature u prostoru je idealna.

Poslovica kaže:

"Drži glavu hladnu a noge tople, to čini najboljeg doktora sirotinjom".

Tople noge su najbolji razlog za sprečavanje prehlade. Taj se savjet najbolje provodi sa jednim toplovodnim podnim grijanjem. Prijašnja tvrdnja da podna grijanja uzrokuju probleme sa venama, već je davno u međuvremenu poništena. Ispitivanja u Francuskoj i Njemačkoj su pokazala, da kod pravilno proračunatog i položenog podnog grijanja često je čak slučaj kontra efekta. Ljudi koji su patili od problema sa venama, osjećaju kod podnog grijanja djelomično čak poboljšanje njihovih tegoba.

Podno grijanje idealno za djecu

Temperatura površine poda iznosi kod podnog grijanja sa toplovodnim cijevima u prosjeku između 22 i 25°C. To daje jedno ravnomjerno i nježno isijavanje temperature, što osigurava ravnomjernu raspodjelu temperature i jedno minimalno kretanje zraka.

Podno grijanje je idealno za djecu

Temperature su idealne za hodanje, za sjedenje ili ležanje na podu. Tu djeca imaju slobodne mogućnosti. Ona se mogu igrati na podu, ležeći gledati televizor ili čitati. Tu nema kutova, rubova ili udubljenja na kojima si djeca mogu povrijediti glavu ili ruke.

Dobro regulirana toplina

Kod podnog grijanja sa toplovodnim cijevima poznatih marki, regulacija temperature je osnova komfora. Regulacija ovisna o vanjskoj temperaturi zraka dobiva utjecaje temperature izvana na izvor topline u zgradi. Kao na primjer prisutnost ljudi, rasvjeta, elektrouređaji i drugo se kroz sposobnost absorbiranja građevine, efekt samoregulacije grijanja i kroz regulaciju pojedine prostorije izravnava.

Već unazad puno godina je regulacija pojedinačnog prostora zakonski propisana.

Temperaturna odstupanja u prostoru, ona reguliraju količinu vode u grijanju automatski i regulira tako perfektno željenu temperaturu prostora.

Cijena postave podnog grijanja

Kod podnih grijanja sa toplovodnim cijevima cijena instalacije je uvijek prednost kupnje. Jer podna grijanja daju visoki komfor topline, kao niskotemperaturno grijanje je toplovodno podno grijanje sa toplovodnim cijevima uostalom jedino ekološko prigodno grijanje koje štedi energiju.

Zbog niske temperature polaznog voda grijanja kod zagrijavanja vode u grijanju znatno manje se upotrebljava energije nego kod visokotemperaturnih radijatora. Još efektivnije i štedljivije radi toplovodno podno grijanje u kombinaciji sa kondenzaciskom tehnikom.

Niska temperatura povratnog voda podnog grijanja omogućuje kroz cijelu godinu kondenzacijski rad unutar kondenzacijskog kotla, što dovodi do optimalnog iskorištavanja energije.

Podna grijanja sa toplovodnim cijevima imaju naročito niske naknadne troškove i k tome su orijentirani na budućnost.

Zbog razloga niske temperature vode grijanja toplovodno podno grijanje nije ovisno o fosilnim energijama kao loživo ulje ili plin. Ono može raditi i na regenerativne energije kao na primjer solarni kolektori u kombinaciji sa toplinskim crpkama. Perfektno i pravilno planiranje podnih grijanja je vrlo važno. Isto tako treba primjenjivati samo ispitane kvalitetne sustave podnih grijanja.