Mješajući modul za podno grijanje

Proučite uvjete prelaska na niskotemperaturno podno grijanje. Kako bi nadogradnja i adaptacije postojećih stambenih i poslovnih prostora sa centralnim grijanjem bila još jednostavnija prilikom prelaska na niskotemperaturno podno grijanje koristimo mješajući modul. Modul se sastoji od termostatskog ventila na kojem jednostavno podesimo polaznu temperaturu podnog grijanja, prestrujnog ventila, cirkulacione pumpe i sigurnosnog termostata koji spriječava da polazna temperatura prijeđe graničnu razinu.


Adaptacija postojećih radijatorskih grijanja

U tom slučaju prilikom adaptacije prostora na postojeći polaz i povrat iz kotlovnice koji su do sada služili za razvod radijatora vršimo spajanje se na novi razvodni ormarić podnog grijanja. Na mješajući modul ugrađujemo razdjelnu stanicu odgovarajuće veličine i pristupamo razvodu podnog grijanja.

Upravljanje

Potrebno je dovesti napajanje od 230 V na razdjelni ormarić i dvožilni kabel koji spaja ormarić i sobni termostat kojim se upravlja grijanjem prostora. Na taj način rješen je problem ograničenja temperature za podnog grijanje i nepotrebno prepravljanje kotlovnice čime štedite i vrijeme i novac.