Podno grijanje umjesto radijatora, kako spojiti?

Kako spojiti podno grijanje umjesto radijatora? Danfoss regulacijski ventil FHV koristi se za regulaciju temperature pojedinačne prostorije grijane podnim grijanjem ili regulaciju temperature poda ako su u prostoriji ugrađena i ogrjevna tijela. Time je u potpunosti omogućeno izvođenje jednog ili više krugova podnog grijanja sa spojem na postojeći sustav centranog grijanja na radijatore. Primjerice prilikom adaptacije kupaonice, ukoliko Vam to visina prostora dozvoljava, postojećem kupaonskom radijatoru vrlo jednostavno i estetski moguće je dodati krug podnog grijanja.

Shema kako spojiti podno grijanje

Shema kako spojiti podno grijanje umjesto radijatora

Sustav podnog grijanja; regulacija temperature prostorije: Krug grijanja s ventilom FHV-A za polazni ili povratni vod.

Prednamještanje termostatskog ventila

Na Danfossovim kućištima ventila s predpodešavanjem mogu se jednostavno, točno i bez alata namjestiti proračunske postavne vrijednosti:

  • Skinuti zaštitnu kapu odnosno osjetnik
  • Podići prsten za podešavanje
  • Okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu namjestiti željenu postavnu vrijednost prema skali graviranoj na prstenu za podešavanje
  • Pustiti da prsten za podešavanje uskoči u ležište


Predpodešavanje se može odabrati između 1 i 7 u koracima od 0,5 (1-najmanji, 7 najveći protok). Položaj N (“neutralno”) označava potpuno otvoreni ventil – nema predpodešavanja (npr. pri ispiranju sustava).

Ugradnja regulacijskog ventila

Montaža ovog regulacijskog ventila vrši se u nekoliko jednostavnih koraka. U zidu se izbuši rupa promjera 150 mm i dubine 50 mm za postavu podžbukne kutije. Do kutije se dovede povrat iz kruga podnog grijanja koji nastavlja prema spoju na povrat postojećeg sustava radijatorskog grijanja. Po završetku u kutiju se postavi regulacijski ventil i spoji na cijevi odgovarajućim kompresionim spojnicama. Nakon postavljanja keramike ili završne obloge na zid, regulacijski set se ukrasi rozetom bijele boje ili kroma, a termostatskom glavom se podesi temperaturu povratnog voda između 10 i 50 stupnjeva.

Ugradnja Danfoss FHV regulacijskog ventila
Ugradnja Danfoss FHV regulacijskog ventila