Cijevi za centralno grijanje usporedba

CIJEVI – Materijali koji se koriste za izradu cijevi?

Čelične cijevi – mogu biti šavne ili bešavne, crne nezaštićene ili pocinčane. Bešavne čelične cijevi najveću primjenu imaju u razvodu plinskih instalacija. Pocinčane šavne cijevi i dalje imaju veliku primjenu u razvodu vodoinstalacija. Montaža čeličnih cijevi oduzima dosta vremena prilikom montaže instalacija te su ti materijali sve manje zastupljeni.

Čelične bešavne cijevi za centralno grijanje
Čelične bešavne cijevi za centralno grijanje

Bakrene cijevi – imaju najrašireniju primjenu u više vrsta instalacija. Kao poluplemenit metal je bakar odporan protiv starenja, neosjetljiv na temperaturne razlike i utjecaje UV-zraka i iz njega napravljene cijevi se ne začepljuju. Za razliku od cijevi iz ostalih materijala možemo bakrene cijevi obrađivati u svakom vremenu i na svakoj temperaturi, jer niti na tempteraturi daleko pod nulom ne postane krhak. . Osnovni je materijal u razvodu plinskih instalacija kod klima uređaja, instalacija centralnog grijanja, rashladnih instalacija i kod instalacija sanitarne pitke vode. Bakrene cijevi se spajaju lemljenjem, hermeto spojevima ili press sistemom.

Imamo više oblika isporuke bakrenih cijevi; gola bakrena cijev u kolutu, gola bakrena cijev u šipci, bakrena cijev u kolutu s PVC zaštitom, termoizolirane bakrene cijevi u kolutu. Bakrene cijevi razlikuju se po debljini stijenke zavisno od primjene; u niskotlačni sistemi, visokotlačni sistemi, niskotemperaturni sistemi ili visokotemperaturni sistemi, zavisno od primjene mijenjaju se i karakteristike termoizolacije bakrenih cijevi.

Bakrene cijevi za centralno grijanje
Bakrene cijevi za centralno grijanje

Aluplast – Aluplast višeslojne cijevi su izrađene su od 5 međusobno povezanih slojeva: vanjski i unutarnji sloj cijevi izrađen je od najkvalitetnije umreženog polietilena visoke gustoće (PE Xc), središnji sloj izrađen je od aluminija, a sve skupa u jednu cjelinu povezuje vezivno sredstvo. Riječ je o proizvodu visoke tehnologije u kojemu dugački molekularni lanci oblikuju cijev a posebna tehnika ozračivanja snopovima elektrona osigurava im trajnost, stabilnost i žilavost. Umrežene su samo molekule pa cijev lako podnosi i vrlo visoki tlak.

Uz dokazani vijek trajanja od najmanje pedeset godina, ove cijevi nude i dodatne prednosti. Zbog izuzetno glatke unutrašnje površine na njima se ne taloži kamenac niti hrđa, nema nikakve korozije pa mogu potrajati duže od svih priključaka, ventila i uređaja. Elektrostatički i kemijski su neutralne, dugoročno zadovoljavaju sve sigurnosne zahtjeve, a umrežena molekularna struktura cini ih gotovo neosjetljivima na promjene tlaka.

Aluplast cijevi se primjenjuju u:

 • sustavima centralnog grijanja
 • sustavima vodenog hlađenja
 • vodovodnim instalacijama
 • podno grijanje
 • termičkim sistemima
 • sistemima komprimiranog zraka
 • za transport industrijskih tekućina
 • za transport tekućina u prehrambenoj industriji


Lako ih savijate do relativno malih polumjera a za uredan prerez dovoljan je kratki stisak specijalnih škara. Spojnice s maticama jednostavno se natisnu na uredno prerezani kraj cijevi tako da dvostruka metalna ljuska obuhvati stijenku izvana i iznutra. Spoj se stišće posebnim ručnim, pneumatskim ili akumulatorskim kliještima - koja proizvode stisak od oko tri tone - i neraskidiv je, a pri promjeni se spojnica jednostavno odreže. Instalacije se izvode brže, urednije i čišće.

Aluplast cijevi za centralno grijanje i vodu
Aluplast cijevi za centralno grijanje i vodu


Aluplast cijevi možemo naći u različitim dimenzijama od promjera 12mm pa čak do 63mm, u kolutu, ravnim šipkama i termoizolirane. Termoizolirane aluplast cijevi idealne su za postavljanje novih instalacija, zbog cijene, karakteristika i dugovječnosti materijala.

Polipropilenske cijevi – Polipropilen je plastomer niske gustoće i temperature taljenja 160 do 170°C. Zagrijan lako se oblikuje savijanjem, a nakon hlađenja zadržava novi oblik. PPR cijevi ili Random polipropilen ima sastav koji udovoljava svim standardima za protok pitke i tople vode i za razvod centralnog grijanja. Ovaj materijal u praksi najčešće susrećemo uvodovodnim instalacijama, jeftin je i brzo se instalira.

Prednosti uporabe PP-R cijevi u sanitarnoj tehnici su slijedeće:

 1. PP-R cijevi ne rđaju,
 2. Na PP-R cijevima se ne talože minerali i kamenac,
 3. PP-R cijevi su glatke pa su gubici specifične energije pri strujanju neznatni,
 4. PP-R cijevi slabije prenose buku i zujanje u cjevovodu
 5. PP-R cijevi su savitljivije,
 6. PP-R cijevi dulje traju od čeličnih cijevi (vijek trajanja im je do 50 godina),
 7. PP-R cijevi se jednostavno i brzo montiraju itd..


Nedostatak PP-R cijevi je veliki toplinski koeficijent izduljenja. U nekim slučajevima kao nedostatak spominje se i mala tvrdoća zbog koje se zna desiti da se pri montaži sanitarnih elemenata uslijed nepažnje cijev probuši.

PPR cijevi za vodu
PPR cijevi za vodu


Cijevi iz polipropilena spajaju se zavarivanjem ili tkz. polifuzijsko zavarivanje.

Zavarivanje polipropilenskih cijevi obavlja se površinskim zagrijavanjem spojnih dijelova na temperaturu od 260°C i utiskivanjem (uvaljivanjem) jednog dijela u drugi. Da bi se cijev i njen spojni dio zagrijali samo površinski duljina zagrijavanja je ograničena a ovisi o debljini stjenke. U tehničkim informacijama proizvođača polipropilenskih cijevi nalaze se smjernice o duljini zagrijavanja i vremenu obrade.

PP kanalizacijske cijevi – PP ili polipropilenske odvodne cijevi za kućnu kanalizaciju ili uličnu odvodnju. Polipropilen je termoplastični materijal koji se odlikuje dobrim svojstvom elastičnosti koji jamči vrlo dobru otpornost na udar i veliku otpornost na deformacije. Materijal polipropilen nije otrovan, a cijevi proizvedene iz njega ne sadrže nikakve štetne dodatke. Obzirom da ga je lako reciklirati, spaljivanje ili skladištenje nisu najekonomičnija rješenja za njegovo uništenje. HT- sustav za odvodnju koristi se za odvodnju otpadnih voda unutar stambenih zgrada i industrijskih objekata. Najviša dopuštena temperatura otpadnih voda smije iznositi 100°C. Nadalje, kućnu odvodnju je bez problema moguće priključiti na podzemni kućni priključak ulične kanalizacije, cijevi za uličnu odvodnju moraju biti pojačane strukture, a najlakše ih je prepoznati po narančastoj boji.

Plastične, a time i PVC cijevi, sadrže neka naročita svojstva koja im daju prednost u odnosu na druge vrste cijevi, a od kojih se svojstava posebno ističu:

 • izuzetno velika otpornost prema koroziji, a time i velika postojanost
 • dobre hidrauličke osobine kao posljedica glatkosti unutarnjih stijenki
 • mala masa (cca. 1400 kg/m3), što u mnogome olakšava transport, manipulaciju i ugradnju
 • otpornost na mraz, zbog čega su prikladne i za polaganjekod temperatura i ispod 0 °C (imaju simbol ledenog kristala)
 • dielektričnost
 • mali koefi cijent toplinske vodljivosti, što omogućuje da se cijevi postavljaju na manju dubinu, smanjujući tako troškove izgradnje
 • lagana montaža (obrada, rezanje, spajanje)
 • mogućnost recikliranja materijala (zadovoljenje ekoloških kriterija)
PP cijevi za odvodnju
PP cijevi za odvodnju


Određeni nedostaci PVC kanalizacijskih cijevi jesu:

 • neotpornost na visoke temperature (smanjenje čvrstoće, istezanje, zapaljivost), tako da se ove cijevi mogu koristiti pri temperaturi otpadne vode do najviše 60 °C
 • krutost cijevi pri niskim temperaturama (< -10 °C).


PP kanalizacijski sustav s apsorpcijom zvuka – niskošumna kanalizacijska cijev.

Voda koja protječe kroz kanalizacijske sustave jedan je od mogućih izvora buke u zgradama. Ukupna razina buke znatno se može smanjiti adekvatnom instalacijom ovih cjevnih sustava. Ipak za određena područja (kao što su radna mjesta, mjesta za odmor itd.), uobičajeni zvuk koji odvodni sustavi stvaraju može biti previsok. Iz tog se razloga zahtjeva niža razina buke, no to se ne može postići konvencionalnim cjevnim sustavima.

Pipelife cijevi STILLA™ izrađene su iz punog polipropilena i osiguravaju optimalna termička i mehanička svojstva. Odabrano mineralno punilo učinkovito pomaže smanjiti buku u cijevima.

PE Polietilenske cijevi – Alkaten cijevi

U usporedbi s drugim plastičnim masama polietilen pokazuje izvanrednu otpornost na difuziju pa je stoga vrlo prikladan za dugogodišnji vijek korištenja pri transportu vode ili plina. Daljnja izvanredna svojstva su mu elastičnost i UV –postojanost ( posebice kod crnog obojenja ) .

Alkaten cijevi za vodu
Alkaten cijevi za voduFiziološka neosjetljivost
Po svojim svojstvima polietilen pripada materijalima dopuštenim za korištenje kod prehrambenih proizvoda . Ovdje svakako treba naglasiti njegovu vrlo dobru upotrebljivost za primjenu u vodoopskrbi.
Vodonepropusnost
Mala masa
Ovo svojstvo omogućuje jednostavno i jeftino rukovanje od istovara do razvođenja po gradilištu, polaganje, montažu i održavanje , bez uporabe teške građevinske mehanizacije.
Velika kemijska postojanost
Polietilen je otporan prema svim organskim materijalima , kiselinama i alkalijama.
Dobra električna otpornost
Polietilen je elektroneprovodljiv a time i otporan prema koroziji.
Visoka elastičnost
Ovo svojstvo koristi se kako u proizvodnji prigodom namatanja većih duljina cijevi u kolutove tako i pri polaganju u rov pri promjeni smjera trase savijanjem ili „zmijolikim“polaganjem radi kompenziranja duljine uslijed koeficijenta toplinskog rastezanja.
Velika glatkoća unutarnjih i vanjskih površina
Ovo svojstvo utječe na gotovo nezamjetno smanjenje debljine stjenke uslijed habanja tijekom dugog vijeka korištenja cjevovoda . Također je i razlogom da se na unutarnjim površinama ne stvaraju nikakve naslage ni inkrustacije koje bi smanjile unutarnji promjer cijevi a ujedno bile podloga za stvaranje mikrobioloških kultura.
Sposobnost zavarivanja
Polietilen posjeduje izvanredno svojstvo zataljivanja što se koristi za spajanje cijevi.

Primjeri korištenja u praksi prema materijalu:

CRNA CIJEV - Plin, toplovodna instalacija

POCINČANA CIJEV – Vodoinstalacije

BAKRENA CIJEV – Vodoinstalacije, klimatizacija, transport medija, plin, zrak

VIŠESLOJNE CIJEVI – Vodoinstalacije, klimatizacija, toplovodne instalacije, transport medija, zraka, podno grijanje

PP-R CIJEVI – Vodoinstalacije, klimatizacija, toplovodne instalacije

PE CIJEVI – Vodoinstalacije, plin

Prema ovdje prikazanom vidimo da moderni materijali istiskuju čelične cijevi svojom višestrukom primjenom, kvalitetom, tehnološkim i ekološkim svojstvima, jednostavnošću ugradnje i cijenom.