Plamenik na pelete greške u radu

Centrometalov plamenik na pelete CPPL najprodavaniji pelet plamenik na domaćem tržištu najčešće ugrađivan u kombinirani kotao EKO-CK P, EKO-CKB P i CentroPlus kotao sa dva ložišta. Plamenik se sastoji od osnovnih elemenata: upaljač (grijač), plamena glava, rešetka na kojoj se skupljaju peleti, ventilator, presostat, fotoćelija i automatika koja upravlja radom plamenika. Velika količina peleta koja automatskim potpalama i loženjem sagorijeva uzrokuje povremene greške u radu plamenika. Veći dio nepravilnosti može se ukloniti čišćenjem tijela kotla, dimovodnih kanala i plamenika, te punjenjem spremnika peleta. Manji dio grešaka može se otkloniti zamijenom rezervnog dijela.

Greške, mogući uzroci i otklanjanje

Na ekranu automatike CPREG koja upravlja radom plamenika u slučaju pojave nepravilnosti pojavljuje se kod greške, a rad se zaustavlja. Kod pojave greške potrebno je ustanoviti točan uzrok zastoja, otkloniti nedostatak, očistiti peć i plamenik, nadopuniti spremnik peleta, poništiti signalizaciju greške i ponovo pokrenuti peć.

E1 - sigurnosni presostat

Greška se javlja kod pojave prevelikog otpora ložišta

E2 - isteklo sigurnosno vrijeme potpale

Greška se javlja kada u 12 min se plamen nije pojavio

E3 - previsoka temperatura ulazne cijevi peleta

Greška se javlja kod pojave prevelike temperature dobavne cijevi peleta preko 80C

E4 - osjetnik temperature kotla

Greška se javlja kod neispravnog osjetnika kotla

E5 - osjetnik temperature spremnika tople vode

Greška se javlja kod neispravnog osjetnika spremnika potrošne tople vode

E6 - nestanak plamena

Greška se javlja kod nestanka plamena u radu

E7 - greška memorije

Greška se javlja kod zatajenja memorije

E8 - zastoj ventilatora

Greška se javlja kod neispravne vrtnje ventilatora

E9 - zapunjenje dobavne cijevi peleta

Greška se javlja kod zapunjenja dobavne cijevi peleta

E230 - nestanak struje

Greška se javlja kod nestanka struje u radu plamenika