Podno grijanje ili radijatori?

Podno grijanje sa toplovodnim cijevima je moderan, isprobani i usavršeni sustav grijanja, koji se može primjeniti i prilagoditi za sve potrebe i različite zahtjeve. Toplovodno podno grijanje sa cijevima je komforno i predstavlja zdravi sustav grijanja. Visoki postotak zračenja topline daje kod čovjeka jedan poseban osjećaj udobnosti.

Kod podnog grijanja je optimalna podjela temperature u prostoru i izbjegava se osjetljiva konvekcija zraka i vrtložno podizanje prašine. Pod ujedno predstavlja i površinsku plohu grijanja, sa svakim usisavanjem ili brisanjem poda čisti se i grijača ploha.

Toplovodno podno grijanje sa cijevima je kao niskotemperaturno grijanje bezopasno za okoliš (ekološko) i energetski štedljivo. Grijače površine su vrlo velike (cijeli pod prostorije) i potrebne su vrlo niske temperature polaznog voda grijanja. Zbog toga je pri zagrijavanju vode grijanja znatno manje potrebno energije nego pri zagrijavanju visoko temperaturnog radijatorskog grijanja.

Još više štedljivo i efektivnije radi toplovodno podno grijanje u kombinaciji sa tehnologijom kondenzacijskog grijanja. Zbog niske temperature vode povratnog voda podnog grijanja, omogućen je tokom cijele godine kondenzacijski rad kondenzacijskog kotla, zbog čega dolazi do optimalnog iskorištenja energije. Podna grijanja sa toplovodnim cijevima mogu zahvaljujući njihovoj niskoj temperaturi vode grijanja raditi sa standardnim energijama (loživo ulje, plin), ali isto tako i sa obnovljivim izvorima energije kao na primjer solarnim kolektorima u kombinaciji sa toplinskim crpkama.

Kod podnih grijanja sa toplovodnim cijevima odgovara i realna cijena. Podna grijanja pružaju visoki komfor kod grijanja i znatno veću estetiku. Veliki broj investitora još uvijek misli da moraju računati na veće troškove grijanja.

Onaj koji provodi usporedbe sa drugim sustavim grijanja, doći će do zaključka da su toplovodna podna grijanja naročito povoljna po cijeni.

Zadnjih godina je želja za ugradnju podnih grijanja kod investitora znatno povećana. Iza toga se krije san za jednim udobnim i estetskim kućanstvom koji se lako održava i čisti te pruža jedan zdravi ambijent. S praktične točke gledišta kao na primjer čišćenje grijaćih površina i ušteda energije igraju veliku ulogu kod investitora.

Radijatori nisu baš najljepši elementi opreme gradnja i trebaju u većini slučaja dragocjene površine postavljanja. Ako netko želi osjećati grijanje, a ne želi ga u svakom slučaju vidjeti, treba se odlučiti za jedno podno grijanje.

Toplovodno podno grijanje sa cijevima je kao niskotemperaturno grijanje bezopasno za okoliš (ekološko) i energetski štedljivo. Grijače površine su vrlo velike (cijeli pod prostorije) i potrebne su vrlo niske temperature polaznog voda grijanja. Zbog toga je pri zagrijavanju vode grijanja znatno manje potrebno energije nego pri zagrijavanju visoko temperaturnog radijatorskog grijanja.

Još više štedljivo i efektivnije radi toplovodno podno grijanje u kombinaciji sa tehnologijom kondezacijskog grijanja. Zbog niske temperature vode povratnog voda podnog grijanja, omogućen je tokom cijele godine kondenzacijski rad kondenzacijskog kotla, zbog čega dolazi do optimalnog iskorištenja energije.

Podna grijanja sa toplovodnim cijevima mogu zahvaljujići njihovoj niskoj temperaturi vode grijanja raditi sa standardnim energijama (loživo ulje, plin), ali isto tako i sa obnovljivim izvorima energije kao na primjer solarnim kolektorima u kombinaciji sa toplinskim crpkama.

Kod podnih grijanja sa toplovodnim cijevima odgovara i realna cijena. Podna grijanja pružaju visoki komfor kod grijanja i znatno veću estetiku. Veliki broj investitora još uvijek misli da moraju računati na veće troškove grijanja.

Onaj koji provodi usporedbe sa drugim sustavim grijanja, doći će do zaključka da su toplovodna podna grijanja naručito povoljna po cijeni.

Zadnjih godina je želja za ugradnju podnih grijanja kod investitora znatno povečana. Iza toga se krije san za jednim udobnim i estetskim kućanstvom koji se lako održava i čisti te pruža jedan zdravi ambijent. S praktične točke gledišta kao na primjer čiščenje grijaćih površina i ušteda energije igraju veliku ulogu kod investitora.

Radijatori nisu baš najljepši elementi opreme gradnja i trebaju u većini slučaja dragocijene površine postavljanja. Ako netko želi osjećati grijanje, a ne želi ga u svakom slučaju vidjeti, treba se odlučiti za jedno podno grijanje.

Komfor i udobnost mogu se povećati sa podnim grijanjem, znanstvena i stručna ispitivanja su to i potvrdila. Da li se jedan čovjek udobno osjeća ili ne, ovisi o više faktora. Optimalna podjela topline, minimalno kretanje zraka, ugodna temperatura okoliša i visoki postotak temperature odsjaja, uzrokuje kod čovjek poseban osjećaj udobnosti.

To znači da se jednomjerno i blago isijavanje temperature površine, kao na primjer što je slučaj kod podnih grijanja ugodnije osjeća nego iz visokotemperaturnog izvora topline, strujanjem toplog zraka.

Prednosti podnog grijanja

Glavne karakteristike i prednosti korištenja toplovodnog cijevnog podnog grijanja :

  • niskotemperaturno površinsko grijanje izravno osigurava smanjenje potrošnje energije
  • doprinosi u stvaranju ugodnije atmosfere u zatvorenim prostorijama
  • korištenjem niskotemperaturnih izvora topline pridonosi zaštiti i očuvanju okoliša

Toplovodni cijevni sustavi podnog grijanja namijenjeno je za površinsko grijanje:

  • obiteljskih kuća
  • stanova
  • sanitarnih čvorova
  • uredskih prostorija
  • škola, bolnica i drugih javnih ustanova
  • Industrijskih hala, sportskih dvorana i drugih velikih hala
  • hotelsko - ugostiteljskih objekata