Povrat poreza od nabavke klima uređaja

Sve veći broj upita po pitanju povrata poreza od nabavke klima uređaja dao nam je razlog da napišemo nekoliko uputa kako ostvariti povrat dijela investicije.

Naime riječ je od maksimalno 12.000,00 kn koje Vam se u poreznoj prijavi pridodaju kao osobni odbitak. Sve investicije preko istog iznosa ne mogu ući više od 12.000 u osobni odbitak.

Kako bi uistinu ostvarili povrat poreza morate obratiti pažnju na nekoliko detalja na izdanom računu. Prije svega što od adaptacije stana možete pravdati? Sve one investicije (rekonstrukcije) koje se trajno vežu za stambeni prostor u što ulazi i klima uređaj kao poboljšanje uvjeta stanovanja. Nabavka nove perilice rublja koja se može iznijeti iz stana ne može se koristiti kod prijave.

Drugi uvjet je da Vi koji ulažete sredstva, odnosno na koga glasi račun ste vlasnik ili suvlasnik prostora. Kada ste zadovoljili oba uvjeta evo kako bi trebao izgledati račun koji prilažete:
Bitni podaci koji moraju stajati na R1 ili R2 računu su:

  • - Vaši svi podaci (ime i prezime, adresa, JMBG odnosno po novome OIB)
  • - stavka mora uključivati dobavu i ugradnju uređaja
  • - ostali podaci o davatelju usluga, datum u tekućoj godini, iznos i obračunati porez

Prema svemu navedenom jasna je prednost kupovina uređaja u specijaliziranim tvrtkama koje nude korektnu dobavu i kvalitetnu ugradnju za razliku od trgovačkih centara gdje možete samo kupiti uređaj. Uz individualan i profesionalan pristup uz istu cijenu i kvalitetniju uslugu u konačnici ostvarujete i povrat dijela investicije prilikom porezne prijave.