Bolnica Dr.Nemec: održavanje dizalice topline

Sve veća ekološka svijest i sve strožiji propisi kada je riječ o freonskim uređajima rezultat su sve veće opreznosti vlasnika dizalica topline i rashladnih uređaja.

Naime, svi uređaji koji u sebi sadrže 30 i više kg rashladnog medija, freona R22, R407C i slično zakonski podliježu pregledu dva puta godišnje na propuštanje.

Na takav se način smanjuje rizik od odlaska Ozonu štetnih tvari u atmosferu, a ujedno prilikom polugodišnjih servisa održavaju se uređaji na zadovoljavajućoj razini.

Za obavljanje usluga održavanja i stavljanja uređaja Vam uporabe koji sadrže tvari koje oštećuju Ozon Servis odnosno Serviser mora biti ovlašten od strane Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja za što je potrebno posjedovati adekvatan alat za sakupljanje rashladnog medija i položeni ispit za Gospodarenje ozonom štetnih tvari. Nadalje prilikom prvog pregleda potrebno je ustanoviti početno stanje količine tvari u uređaju i za svaki uređaj otvoriti Servisnu knjižicu u kojoj se vodi evidencija o servisnim pregledima, provjerama propuštanja i stanje rashladnog medija (eventualni gubici i nadopune).

Održavanje dizalice topline
Održavanje dizalice topline

Takav pristup osim što je po preporuci Zakonodavca doprinosi kvalitetnijem radu uređaja i direktno produžuje radni vijek, odnosno smanjuje rizik od kvara.

Preporučamo svim vlasnicima dizalica topline da svoje uređaje osiguraju kod osiguravajućih društva i time izbjegnu neugodne situacije kod loma stroja ili prenapona uslijed više sile kada u većini slučajeva dolazi do većih kvarova reda velićine 20 - 30 tisuća kuna što u ponekim slučajevima može doseći polovicu vrijednosti novog uređaja.