Vaillant solarni kolektori za grijanje tople vode

Vaillantovi pločasti solarni kolektori ugrađeni su na kampu Lavanda u Orebiću na Pelješcu za osiguravanje potrošne tople vode. Na dva sanitarna čvora ugrađeni su spremnici potrošne tople vode ACV Smart Line 600 litara na koje su priključena kolektorska polja sa po 6 pločastih kolektora. Solarni sustav u 60% godine osigurava 95% potrebe kampa za potrošnom toplom vodom. Kontrola solarnog sustava spojena je preko Seltronove SSP solarne pumpne grupe i diferencijalne automatike SGC67.