Danfoss ECmat 150T 3,5m2 grijača mreža

Šifra
224.99 € / 1695.19 knCijena za jednokratno plaćanje 239.05 € / 1801.14 knCijena za obročno plaćanje
Isporučivo:DA

Tanke mreže su podni grijači elementi utemeljeni na grijačim kabelima ugrađenima sa samoljepljivom mrežom samo za podno grijanje.

Sigurnosne upute

Tanke mreže treba uvijek montirati u skladu s lokalnim građevinskim propisima i pravilima ožičenja, kao i s uputama u ovim uputama za montažu.

• Ovaj uređaj smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe umanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili koje nemaju iskustvo i znanje ako su pod nadzorom ili su od osobe odgovorne za njihovu sigurnost dobile upute vezane za upotrebu uređaja na siguran način te razumiju moguće opasnosti.

• Djeca se ne bi trebala igrati uređajem.

• Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora.

• Uklonite napon sa svih strujnih krugova prije instalacije i servisiranja.

• Oplet svakog grijačeg elementa mora biti uzemljen u skladu s lokalnim električnim odredbama i priključen na diferencijalnu sklopku (FID sklopka).

• FID sklopka mora biti max. 30 mA.

• Tanke mreže treba spojiti putem sklop-ke koja razdvaja sve kontakte i koja se može zaključati u isključenom položaju.

• Tanka mreža mora biti opremljena osiguračem ispravnih dimenzija ili prekidačem u skladu s lokalnim propisima.

• Tanke prostirke moraju uvijek biti u potpunosti prekrivene nezapaljivim materijalom, npr. ljepilo za beton, estrihe ili pločice najmanje 5 mm uklj. pločice.

• Tankim mrežama uvijek se mora upravljati putem termostata koji ograničava temperaturu poda na maks. 35 °C (ECtemp Smart, ECtemp Touch ili ECtemp 530M).

• Maksimalna toplinska vodljivost (W/m²) nikada ne smije biti veća za stvarne primjene.

• Tanke mreže ne smiju se međusobno spajati.

• Sve tanke mreže u istoj prostoriji mo-raju imati jednaku toplinsku vodljivost (W/m²), osim ako su priključene na različite podne osjetnike i termostate.

• Priloženu naljepnicu treba ispuniti i postaviti na vidljivo mjesto na razvodnoj ploči, a treba sadržavati opis lokacije tanke mreže.

• Ako je napajujući kabel oštećen mora biti zamijenjen od strane proizvođača njegovog servisnog partnera ili slične kvalificirane osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

Prisutnost tanke mreže mora biti

• označena znakovima upozorenja na kutiji s osiguračima i na razvodnoj ploči ili oznakama na spojevima napajanja.

• navedena u svakoj dokumentaciji za elektroinstalacije nakon instalacije.

Smjernice za instalaciju

• Ne preporučuje se montaža tankih mreža na temperaturama ispod -5°C.

• Ako je potrebno hodati po elementima tijekom instalacije i opreznog izlijevanja estriha, koristite samo mekanu obuću.

• Pazite da ne oštetite tanku mrežu oštrim alatima, lopatama, kantama itd.

• Najmanja udaljenost između grijačih kabela; grijačeg kabela i vodljivih dijelova; grijačeg kabela i drugih izvora grijanja kao što su cijevi s vrelom vodom i dimnjaci mora biti najmanje 50 mm.

• Grijači se kabeli ne smiju dodirivati ni križati međusobno ni s drugim grijačim kabelima.

• Promjer savijanja grijačeg kabela mora iznositi najmanje promjer kabela puta 6.

• Tanke mreže ne smiju se montirati na nepravilne površine.

• Konstrukcija podne osnove mora biti sigurna kako bi se izbjeglo relativno pomicanje nakon instalacije.

• Pravilno pripremite mjesto za instalaciju uklanjanjem oštrih predmeta, prljavštine itd.

• Tanka mreža mora biti posve uronjena u estrih (fini beton).

• Nemojte polagati tanke mreže ispod zidova i fiksnih prepreka.

• Nemojte stavljati predmete koji će zapriječiti toplinsko strujanje npr. pokućstvo, debele tepihe, itd. Potrebno je min. 6 cm zraka

• Podne obloge ne smiju imati vrijednost toplinske izolacije veću od R < 0,18 m2K/W što odgovara 1,8 Tog.

• Držite tanke mreže podalje od izolacijskih materijala, drugih izvora topline i ekspanzijskih spojeva

• Postavite tanku mrežu tako da se nalazi na najmanje pola razmaka između kabela od prepreka.

• Tanke mreže moraju uvijek biti u do-brom kontaktu s razvodnikom topline (npr. beton)

• Tanke mreže uvijek razmotajte s grijaćim kabelima okrenutima prema gore.

• Pazite da ne savijate tanku mrežu.

• Ako je potrebno dodatno osiguranje može-te upotrijebiti topljivo ljepljivo, obostrano ljepljivu traku ili ljepilo za pločice.

• Kada tanka mreža dosegne granicu područja, odrežite oblogu/mrežu i okrenite mrežu prije nego što se zarola natrag. Ne sijecite grijaći kabel.

• Tanka mreža, a osobito spojevi, moraju biti zaštićeni od opterećenja i povlačenja.

• Slobodni kraj hladnog vodova mora biti zaštićen od strane instalatera kako bi izbjegao ulazak vode

Pošaljite nam Upit

Ispunite kratki obrazac kako bismo Vam pomogli sa Vašim zahtjevom

Karakteristike proizvoda

Naziv karakteristike Vrijednost
Šifra 088L0206
Snaga grijanja 525 W
Masa 2,41 kg
Dužina mreže 7 m
Širina mreže 0,5 m
Područje pokrivenosti 3,5 m2
Boja vanjskog omotača crvena
Debljina 3,5 mm
Duljina hladnog voda 4 m
Jamstvo 20 godina
Napon napajanja 230 VAC
Otpor kabela 96 Ohm
Otpornost na naprezanje 600 N
Vlačna čvrstoća 120 N
Promjer kabela 3 mm
Maksimalna radna temperatura 115 C
Presjek hladnog voda 1 mm2