Danfoss ECmat 150T 4m2 grijača mreža

Cijena za jednokratno plaćanje: 1896.05 HRK

Cijena za obročno plaćanje: 2014.55 HRK

Šifra: DAN-088L0207

Isporučivo: DA

Tanke mreže su podni grijači elementi utemeljeni na grijačim kabelima ugrađenima sa samoljepljivom mrežom samo za podno grijanje.

Sigurnosne upute

Tanke mreže treba uvijek montirati u skladu s lokalnim građevinskim propisima i pravilima ožičenja, kao i s uputama u ovim uputama za montažu.

• Ovaj uređaj smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe umanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili koje nemaju iskustvo i znanje ako su pod nadzorom ili su od osobe odgovorne za njihovu sigurnost dobile upute vezane za upotrebu uređaja na siguran način te razumiju moguće opasnosti.

• Djeca se ne bi trebala igrati uređajem.

• Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora.

• Uklonite napon sa svih strujnih krugova prije instalacije i servisiranja.

• Oplet svakog grijačeg elementa mora biti uzemljen u skladu s lokalnim električnim odredbama i priključen na diferencijalnu sklopku (FID sklopka).

• FID sklopka mora biti max. 30 mA.

• Tanke mreže treba spojiti putem sklop-ke koja razdvaja sve kontakte i koja se može zaključati u isključenom položaju.

• Tanka mreža mora biti opremljena osiguračem ispravnih dimenzija ili prekidačem u skladu s lokalnim propisima.

• Tanke prostirke moraju uvijek biti u potpunosti prekrivene nezapaljivim materijalom, npr. ljepilo za beton, estrihe ili pločice najmanje 5 mm uklj. pločice.

• Tankim mrežama uvijek se mora upravljati putem termostata koji ograničava temperaturu poda na maks. 35 °C (ECtemp Smart, ECtemp Touch ili ECtemp 530M).

• Maksimalna toplinska vodljivost (W/m²) nikada ne smije biti veća za stvarne primjene.

• Tanke mreže ne smiju se međusobno spajati.

• Sve tanke mreže u istoj prostoriji mo-raju imati jednaku toplinsku vodljivost (W/m²), osim ako su priključene na različite podne osjetnike i termostate.

• Priloženu naljepnicu treba ispuniti i postaviti na vidljivo mjesto na razvodnoj ploči, a treba sadržavati opis lokacije tanke mreže.

• Ako je napajujući kabel oštećen mora biti zamijenjen od strane proizvođača njegovog servisnog partnera ili slične kvalificirane osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

Prisutnost tanke mreže mora biti

• označena znakovima upozorenja na kutiji s osiguračima i na razvodnoj ploči ili oznakama na spojevima napajanja.

• navedena u svakoj dokumentaciji za elektroinstalacije nakon instalacije.

Smjernice za instalaciju

• Ne preporučuje se montaža tankih mreža na temperaturama ispod -5°C.

• Ako je potrebno hodati po elementima tijekom instalacije i opreznog izlijevanja estriha, koristite samo mekanu obuću.

• Pazite da ne oštetite tanku mrežu oštrim alatima, lopatama, kantama itd.

• Najmanja udaljenost između grijačih kabela; grijačeg kabela i vodljivih dijelova; grijačeg kabela i drugih izvora grijanja kao što su cijevi s vrelom vodom i dimnjaci mora biti najmanje 50 mm.

• Grijači se kabeli ne smiju dodirivati ni križati međusobno ni s drugim grijačim kabelima.

• Promjer savijanja grijačeg kabela mora iznositi najmanje promjer kabela puta 6.

• Tanke mreže ne smiju se montirati na nepravilne površine.

• Konstrukcija podne osnove mora biti sigurna kako bi se izbjeglo relativno pomicanje nakon instalacije.

• Pravilno pripremite mjesto za instalaciju uklanjanjem oštrih predmeta, prljavštine itd.

• Tanka mreža mora biti posve uronjena u estrih (fini beton).

• Nemojte polagati tanke mreže ispod zidova i fiksnih prepreka.

• Nemojte stavljati predmete koji će zapriječiti toplinsko strujanje npr. pokućstvo, debele tepihe, itd. Potrebno je min. 6 cm zraka

• Podne obloge ne smiju imati vrijednost toplinske izolacije veću od R < 0,18 m2K/W što odgovara 1,8 Tog.

• Držite tanke mreže podalje od izolacijskih materijala, drugih izvora topline i ekspanzijskih spojeva

• Postavite tanku mrežu tako da se nalazi na najmanje pola razmaka između kabela od prepreka.

• Tanke mreže moraju uvijek biti u do-brom kontaktu s razvodnikom topline (npr. beton)

• Tanke mreže uvijek razmotajte s grijaćim kabelima okrenutima prema gore.

• Pazite da ne savijate tanku mrežu.

• Ako je potrebno dodatno osiguranje može-te upotrijebiti topljivo ljepljivo, obostrano ljepljivu traku ili ljepilo za pločice.

• Kada tanka mreža dosegne granicu područja, odrežite oblogu/mrežu i okrenite mrežu prije nego što se zarola natrag. Ne sijecite grijaći kabel.

• Tanka mreža, a osobito spojevi, moraju biti zaštićeni od opterećenja i povlačenja.

• Slobodni kraj hladnog vodova mora biti zaštićen od strane instalatera kako bi izbjegao ulazak vode

Pošaljite nam Upit

Željeli bismo Vam pomoći u odabiru najkvalitetnijeg proizvoda prema Vašim potrebama. Pošaljite nam Upit, a naš tim će za Vas provjeriti da li je riječ o optimalnom rješenju, kao i rok i način isporuke, opcije plaćanja i sve druge Vaše zahtjeve koje možete navesti u poruci.
Ime i prezime

Karakteristike proizvoda

Naziv karakteristike Vrijednost
Šifra 088L0207
Snaga grijanja 600 W
Masa 2,41 kg
Dužina mreže 8 m
Širina mreže 0,5 m
Područje pokrivenosti 4 m2
Boja vanjskog omotača crvena
Debljina 3,5 mm
Duljina hladnog voda 4 m
Jamstvo 20 godina
Napon napajanja 230 VAC
Otpor kabela 77 Ohm
Otpornost na naprezanje 600 N
Vlačna čvrstoća 120 N
Promjer kabela 3 mm
Maksimalna radna temperatura 115 C
Presjek hladnog voda 1 mm2