Danfoss ECtemp Touch postavke uputstvo

Kako postaviti termostat za električno podno grijanje Danfoss ECtemp Touch? Donosimo upute proizvođača u koracima za namještanje ovog popularnog sobnog termostata za upravljanje grijačim elementima.

Sobne termostate maksimalne izlazne snage 16A / 3680W pri 230V možete pronaći u našem katalogu - Danfoss ECtemp sobni termostati

Tehničke karakteristike i važne sigurnosne upute kao i smjernice za ugradnju novog Danfoss ECtemp Touch termostata opisali smo u katalogu. Proizvod je to koji je zamijenio prethodnika EFET 535 koji je serijski dolazio u električnim setovima Danfossa.

Prilikom postavljanja termostata slijedite sljedeće korake:

1. Otvorite termostat:

Važno: NEMOJTE pritiskati oplet zaslona prilikom uklanjanja prednjeg dijela. Pritisnite prstima ispod bočne strane prednjeg dijela i povucite prema sebi:

Danfoss ECtemp Touch termostat za podno grijanje

2. Termostat priključite u skladu sa spojnom shemom.

Danfoss ECtemp Touch termostat za podno grijanje

Oplet grijaćeg kabela mora se spojiti na vodič uzemljenja na kabelu za napajanje posebnim konektorom.

Napomena: Podni osjetnik uvijek ugradite u instalacijsku cijev u podu.

3. Postavite i ponovno sklopite termostat.

• Termostat pričvrstite na utičnicu ili vanjsku zidnu kutiju vijcima koji se umeću u otvore na svakoj strani termostata.

• Postavite okvir.

• Vratite zaslonski modul na mjesto.

Važno: NEMOJTE pritiskati oplet zaslona kada stavljate modul zaslona natrag na mjesto.

Prilikom prvog uključivanja termostat ostavite priključen na napajanje 15 sati kako bi se baterija napunila do kraja. U slučaju prekida napajanja trenutačno vrijeme i dan sačuvat će se 24 sata. Sve ostale postavke čuvaju se trajno.

Postavljanje termostata

1. Početne postavke

Početne postavke trebate odabrati prilikom prve aktivacije uređaja:

1. Pomoću strelica na desnoj strani zaslona idite do svog jezika i pritisnite ga za odabir. Potvrdite pritiskom na kvačicu.u gornjem desnom kutu.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

2. Pritisnite brojke za sate pa postavite sat pritiskom na strelice < i >. Potvrdite pritiskom na kvačicu.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

3. Pritisnite brojke za minute pa postavite minute pritiskom na strelice < i >. Potvrdite pritiskom na kvačicu. Ponovno pritisnite kvačicu da biste otišli na zaslon POST.DATUM.

4. Pritisnite dan, mjesec i godinu pa postavite datum pomoću strelica < i >, a zatim ga potvrdite pritiskom na kvačicu. Nakon što postavite točan datum za potvrdu pritisnite kvačicu na zaslonu POST.DATUM.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

5. Ako ste već izvršili instalacijsku postavu na internetu, pritisnite UNESITE ŠIFRU i prijeđite izravno na 13. korak. U suprot-nom, pritisnite INST.ČAROBNJAK i idite na 6. korak.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

6. Na informativnom zaslonu POSTAVA pritisnite kvačicu za početak.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

7. Pomoću strelica < i > odaberite hoće li se upotrebljavati samo podni osjetnik ili kombinacija osjetnika prostorije i podnog osjetnika. Potvrdite pritiskom na kvačicu.

Napomena: Može biti dostupna i opcija “samo prostorija”. Pojedinosti potražite u odjeljku “Maksimalna temperatura poda”

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

8. Pomoću strelica < i > odaberite vrstu instaliranog podnog osjetnika. (Izmjereni otpor i odgovarajuća temperatura prikazani su u zagradama). Potvrdite pritiskom na kvačicu.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

9. Pomoću strelica < i > odaberite vrstu poda. Potvrdite pritiskom na kvačicu.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

10. Pomoću strelica < i > odaberite vrstu prostorije. Potvrdite pritiskom na kvačicu.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

11. Pomoću strelica < i > odaberite približno opterećenje grijaćeg elementa. Ako upotrebljavate vanjski relej ili je instalirana snaga nepoznata, odaberite “– –”. Potvrdite pritiskom na kvačicu.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

12. Pomoću strelica < i > odaberite želite li aktivirati tajmer ili ne. Pritisnite kvačicu za potvrdu i dovršetak početne postave termostata. Preskočite 13. korak.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

13. Unesite šifru stvorenu na internetu. Zatim pritisnite kvačicu da biste dovršili početnu postavu termostata. Ako se ne pojavi kvačica, heksadeci-malna šifra nije točna.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

2. Predviđanje

Značajka predviđanja upotrebljava se kada se prebacujete između ekonomične i komforne temperature. Ako je predviđanje uključeno, grijanje se uključuje tako da se u određeno vrijeme postigne potrebna temperatura.

Primjerice, ako je komforna temperatura postavljena na 22 °C, a razdoblje komfora počinje u 6:00 sati, grijanje se uključuje prije 6:00 sati kako bi temperatura prostorije u 6:00 sati iznosila 22 °C. Ako je predviđanje isključeno, grijanje se neće uključiti do 6:00 sati te će trebati određeno vrijeme da temperatura prostorije dosegne 22 °C.

Značajka predviđanja također optimizira zaustavljanje grijanja kada se prebacujete s komforne na ekonomičnu temperaturu.

Uključivanje i isključivanje značajke predviđanja

1. Dotaknite zaslon termostata da biste ga aktivirali pa pritisnite izbornik.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

2. Pritisnite POSTAVKE u donjem desnom kutu izbornika. Zatim pritisnite INSTALACIJA i RUČNA POSTAVA.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

3. Pritisnite MAX.PODNA. Uz pomoć strelica < i > postavite maksimalno dopuštenu temperaturu poda. Potvrdite pritiskom na kvačicu.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

3. Otvoren prozor

Uključivanje i isključivanje značajke “Otkrivanje otvorenog prozora”

1. Dotaknite zaslon termostata da biste ga aktivirali pa pritisnite izbornik.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

2. Pritisnite POSTAVKE u donjem desnom kutu izbornika. Zatim pritisnite MOGUĆNOSTI.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

3. Pritisnite PROZOR. Pritisnite UKLJUČ. kako biste privremeno isključili grijanje u slučaju iznenadnog pada temperature u prostoriji ili pritisnite ISKLJUČ. kako biste pustili da termostat radi tijekom iznenadnog pada temperature. Potvrdite pritiskom na kvačicu.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

4. Maksimalna temperatura poda

Postavljanje maksimalne temperature poda

1. Dotaknite zaslon termostata da biste ga aktivirali pa pritisnite izbornik.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

2. Pritisnite POSTAVKE u donjem desnom kutu izbornika. Zatim pritisnite INSTALACIJA i RUČNA POSTAVA.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

3. Pritisnite MAX.PODNA. Uz pomoć strelica < i > postavite maksimalno dopuštenu temperaturu poda. Potvrdite pritiskom na kvačicu.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

Ako slomite mali plastični zaštitni pečat na poleđini zaslonskog modula, npr. uz pomoć odvijača, maksimalnu temperaturu poda moći ćete postaviti do 45 °C.

Danfoss ECtemp Touch termostat upute

Osim toga, moći ćete koristiti samo osjetnik prostorije. Međutim, tu opciju ne preporučujemo zbog povećane opasnosti od pregrijavanja poda.

Važno: Kad

se termostat koristi za regulaciju elementa podnog grijanja na drvenom podu ili sličnom materijalu, uvijek koristite podni osjetnik i maksimalnu temperaturu poda nikada ne postavljajte iznad 35 °C.

Napomena: Prije mijenjanja maksimalne temperature poda kontaktirajte proizvođača poda i vodite računa o sljedećem:

• Temperatura poda mjeri se na mjestu na kojem je postavljen osjetnik.

• Temperatura na dnu drvenog poda može biti i do 10 stupnjeva viša od temperature na vrhu.

• Proizvođači podova često navode maksimalnu temperaturu za gornju površinu poda.