Gorenje dizalice topline: Aquagor, Terragor i Aerogor

U Velenju prošlog je tjedna održan seminar i tehnička obuka ključnih partnera u Hrvatskoj iz programa tehnike grijanja sa naglaskom na plasman noviteta iz tvornice Gorenja, a to su dizalice topline voda-voda, zemlja-voda i voda-zrak sa komercijalnim nazivima Aquagor, Terragor i Aerogor.

Praćeni dizajnerskim motom Sve za dom nova dizalica topline proizvedena je u dimenzijama jedne perilice za rublje i kao takva moguće ju je smjestiti u Vaš dom bez narušavanja interijera. Nakon pregleda proizvodnje, dizajnerskog ureda i laboratorija i razvoja proizvoda možemo reći da prilikom stvaranja proizvoda naglasak je definitivno na kvaliteti, postizanjem visokog COP-a, zavidnoj iskoristivosti na temperaturi od -20, kao i predviđeni radni vijek kompersora iznad 20 godina.

Toplinske crpke AQUAGOR

Toplinske crpke sistema voda/voda spadaju u najefikasnije energetske sustave za grijanje. Toplina podzemne vode je, naime, vrlo pouzdan i konstantan energetski izvor.

Toplinske crpke TERRAGOR

Toplinske crpke sistema zemlja/voda iskorištavaju energiju zemljine kore, u kojoj je akumulirana ogromna količina energije nastale od padalina i sunčanih zraka.

Toplinske crpke AEROGOR

Toplinske crpke sistema zrak/voda iskorištavaju energiju koja se nalazi u zraku oko nas, učinkovite su i na temperaturama do -20°C, zahvat u prostor je neznatan i u usporedbi s ostalim modelima brzo izvediv.