Lipovica Solar aluminijski radijator

Lipovica Solar je aluminijski radijator nove generacije. Nova estetska linija radijatora Solar rezultat je pažljivog istraživanja želja kupaca.

Odlikuje se jednostavnošću i elegancijom oblika te odličnim termičkim osobinama. Izrađen je od aluminijske slitine koja omogućava brzi prijenos topline, a zbog svoje korozijske stabilnosti garantira gotovo neograničen vijek trajanja.

Spajanje baterija :

Za spajanje Vam je potrebno:
spojnica
brtva
ključ


Postupak je sljedeći:

- na spojnicu naviti do polovice brtvu 1;
- na članak uvrnuti u obje glavčine spojnicu do polovine navoja;
- priljubiti glavčine drugog članka uz spojnicu;
- kroz glavčine članka uvući ključ i naizmjeničnim uvrtanjem spojnica u gornjoj i donjoj glavčini spojiti članke u bateriju željene veličine.

Kvaliteta :

Na temelju eksperimentalnih ispitivanja i laboratorijskih analiza obavljenih na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilista u Zagrebu ustanovljeno je da radijatori Solar izrađeni izaluminijske slitine AISi12Cu2 tijekom eksploatacije zadržavaju
stalnu kvalitetu unutarnje površine, te da se brzina korozije nalazi ispod tolerantnih granica 0,1 mm/godinu (VDI-2035). Ustanovljena brzina korozije je manja od 0,03 mm/godinu. Pored ispitivanja provedenih na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilista u Zagrebu kvaliteta se prati i tijekom proizvodnog procesa. Kontrola počinje kemijskom analizom taline i završava ispitivanjem nepropusnosti pojedinog članka i radijatorske baterije. Radijatori Solar ispitani su sukladno europskoj razini EN 442 u WSPLab, Stuttgart, a CE oznaka potvrđuje da u potpunosti zadovoljavaju sve zahtjeve tržišta Europske Unije.

Jamstvo:

Za sve modele radijatora Solar jamstvo je dvanaest godina uz uvjet da je montaža stručno izvedena i da je upotreba sistema grijanja ispravna.
Napominjemo: kada sistem nije stalno u radu (vikendice), a vanjske temeperature padnu ispod -5 stupnjeva Celzija, voda u radijatoru može se smrznuti, a radijator popucati. Da bi se to spriječilo, potrebno je vodi u sistemu dodati antifriz u dovoljnoj koncentraciji. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja nastala smrzavanjem.

Ambalaža:

Radijatori su pakirani u termoskupljajuću plastičnu foliju koja štiti radijator. Dok se radijator montira foliju ne treba skidati; samo se na priključnim mjestima i mjestima predviđenim za ovjes prorežu otvori. Foliju je potrebno zadržati na radijatoru sve do završetka građevnih radova u objektu kako bi se radijator sačuvao od prašine i eventualnih oštećenja

Boja:

Radijatori su obojani su dvoslojnom bojom (anaforetičkom temeljnom bojom i epoksi-poliesterskom praškastom bojom). Standardna boja je bijela, RAL 9016. Postoji mogućnost odabira i deset boja iz LIPOVICA PALETE BOJA koje će oplemeniti prostor u kojem živite i radite.

Priključenje na toplinski sustav:

Radijatori Solar mogu se izravno uključiti u toplovodne sustave centralnog grijanja do 7 bara.
Ogrijevni je medij u Solar radijatorima umekšana ili demineralizirana voda. S obzirom na korozijsku stabilnost Solar radijatora primjena medija ovisi samo o vrelovodnim tokovima i izmjenjivačima topline.
U manjim (individualnim) sustavima grijanja može za ogrijevni medij poslužiti i sirova voda. U većim direktnim ili indirektnim sustavima distribucije topline, kvaliteta vrele vode u mreži treba odgovarati kvaliteti vode propisanoj važećim normama. pH vrijednost demineralizirane ili umekšane vode treba održavati u granicama 7-9,5, a dopušten je normalan sadržaj hidrazina i sredstava za alkaliziranje prema zahtjevima za kvalitetom napojne vode vrelovodnih kotlova ili recirkulacijske tople vode.