Podno grijanje na drva - video

Zbog Vaših učestalih upita o načinu i uopće mogućnosti spajanja podnog grijanja na peć na drva za centralno grijanje odlučili smo Vam pojednostavljeno prikazati osnovne elemente takvog sustava i način spajanja. Osim velikog komfora koje pruža podno grijanje kao najbolja vrsta grijanja stambenih prostora, loženje drvima ujedno predstavlja najnižu cijenu energenta. Spoj te dvije činjenice čini se predstavljaju trenutno idealan spoj sustava grijanja.

Peć na drva

Prilikom odabira ovakvog sustava grijanja dakle trebamo imati peć ili u novo vrijeme termokamin na drva za centralno grijanje adekvatne snage prostoru kojeg grijemo. Za pravilan odabir trebalo bi izvršiti proračun gubitaka grijanog prostora i prema tim podlogama odabrati snagu kotla. Nadalje po odabranoj snazi u ovakvom sistemu imamo akumulacijski spremnik koji odabiremo tako što mora osigurati 30 lit akumulacije po kW kotla. Dakle ako imamo 30 kW kotao na drva pravilno spojen na dimnjak koristit ćemo 900 litarski spremnik topline.I naravno na kraju moramo imati instalirano toplovodno podno grijanje.

Bakrena instalacija

Kod instalacije između ta tri elementa sustava treba paziti na nekoliko važnih detalja. Da bi osigurali radnu temperaturu kotla kako bi njegov radni vijek bio što duži moramo ugraditi zaštitu povratnog voda koji će štiti tijelo kotla od kondenzacije spriječavajući da hladna voda iz dna akumulacije dospije na povrat. Jednako tako putem kapilarnog termostata cirkulacijsku crpku upravljat ćemo da je omogućenje rada iznad 60 stupnjeva. To će nam biti dovoljno da bezbrižno ložimo peć na drva, a akumulacijski spremnika punimo toplinom.

Upravljanje grijanjem regulatorom Seltron

Kada smo to postigli putem mješajućeg ventila upravljanog vremenski vođenim regulatorom Seltron ACC potpuno automatizirano napajat ćemo toplovodno podno grijanje i upravljati cirkulacijskom crpkom grijanja potpuno nezavisno od kotla na drva.

Dakle, ako pojednostavimo priču, loženje prvog dana uz akumulacijski spremnik, omogućuje komfor podnog grijanja za naredna dva do tri dana uz dobro izolirane objekte. Nadogradnjom sustava sa solarnim panelima taj period možemo još produžiti za 30%.