Azuri klima uređaji

Ponuda i cijene Azuri klima uređaja kućne serije. Azuri klima uređaji odlikuju se visokom energetskom učinkovitosti, niskom razinom buke unutarnje i vanjske jedinice, sukladni su najnovijim Ecodesign normama te koriste ekološki prihvatljiv plin R32.